Výchovný poradce

Výchovný poradce: Mgr. Ivana Kryštofová

Dosažené vzdělání:

Univerzita Palackého Olomouc, fakulta přírodovědecká, aprobace  Ma – Dg

Přenesené kompetence:

  • volba další studijní dráhy žáka
  • vývojová problematika
  • člen přijímací komise

Telefon: 572 633 085 kl. 211
E-mail: ivana.krystofova@gjak.cz

0
MENU