Výbor SRPG

Spolek rodičů a přátel gymnázia

pracuje jako dobrovolná, nezisková organizace sdružující všechny přátele a rodiče, jejichž děti studují na Gymnáziu J. A. Komenského a Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod.

Členy výboru tvoří výhradně rodiče studentů gymnázia a působí zde zcela bez nároku na odměnu.

Účelem spolku je pomáhat škole při plnění jejích úkolů v oblasti výchovné, materiální a finanční.

Hlavní náplní je finančně vypomáhat a podporovat konání kulturních, společenských a zájmových akcí a soutěží.

SRPG je hlavním organizátorem maturitního plesu gymnázia. Ve školním roce 2020/2021 se ples z důvodu vládních omezení nekoná.

Připomínky a návrhy pište srpg@gjak.cz

Rozpočet na školní rok 2020/2021 je sestaven pouze orientačně a bude průběžně uzpůsobován podle uskutečněných školních akcí. Příspěvky na účtu spolku SRPG budou plně využity ve prospěch studentů gymnázia a to vždy po předchozí konzultaci s vedením školy.

Po domluvě s vedením gymnázia byl příspěvek na školní rok 2020/2021 snížen na 400 Kč.

Děkujeme, že i v tomto nelehkém období podporujete své děti – studenty gymnázia.

Výbor SRPG pracuje ve školním roce 2020/2021 v následujícím složení:

předsedkyně: MUDr.  Eva Srncová

místopředseda: Martin Švajda

hospodář: Mgr. Jitka Slačálková

jednatelka: Mgr. Lenka Šišperová

další členové výboru:
Ing. Mgr. Libuše Bídová
MUDr. Alena Hondlová
Eva Ševčíková
Mgr. Taťána Zlámalová

Kontrolní komise:

předseda:  Ing. Petr Doležel
členové: Iveta Grajová, DiS., PhDr. Josef Ševčík

128