Výbor SRPG

Spolek rodičů a přátel gymnázia

pracuje jako dobrovolná organizace sdružující všechny přátele a rodiče, jejichž děti studují na Gymnáziu J. A. Komenského a Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod.

Účelem spolku je pomáhat škole při plnění jejích úkolů v oblasti výchovné, materiální a finanční. Seznamovat rodiče s výchovnými a vzdělávacím cíli a naopak předávat vedení školy náměty a připomínky k provozu školy.

Hlavní náplní je finančně vypomáhat a podporovat konání kulturních, společenských a zájmových akcí a soutěží.

SRPG je hlavním organizátorem maturitního plesu gymnázia, který se bude letos konat 14. února 2020 v Domě kultury Uherský Brod.

Připomínky a návrhy pište srpg@gjak.cz

Dne 22. 10. 2019 byl na Plenárním zasedání schválen rozpočet na školní rok 2019/2020, příspěvek 500,- Kč na žáka a byl zvolen výbor SRPG, který bude v následujícím období pracovat v tomto složení:

předsedkyně: MUDr.  Eva Srncová

místopředseda: Martin Švajda

hospodář: Bc. Jitka Slačálková
jednatelka: Mgr. Lenka Šišperová

další členové výboru:
Ing. Mgr. Libuše Bídová
MUDr. Alena Hondlová
Eva Ševčíková
Mgr. Taťána Zlámalová

Kontrolní komise:

předseda:  Ing. Petr Doležel
členové: Iveta Grajová, DiS., PhDr. Josef Ševčík

42
MENU