Veřejné zakázky


Investiční záměr: Gymnázium J. A. Komenského Uherský Brod – rekonstrukce kotelny nové budovy

Předmětem zakázky je komlexní rekonstrukce kotelny nové budovy gymnázia.

Výzva k podání nabídky a zadávací podmínky (pdf) >>

 


 

Investiční záměr: Gymnázium J. A. Komenského Uherský Brod – rekonstrukce kotelen

Předmětem zakázky je kompletní dodávka stavby s názvem Gymnázium J. A. Komenského Uherský Brod – rekonstrukce kotelen.

Výzva k podání nabídky – rekonstrukce kotelen (pdf) >>

 


Investiční záměr: Gymnázium J. A. Komenského Uherský Brod – sanace vlhkosti a oprava fasády

Předmětem tohoto investičního záměru je sanace vlhkosti, oprava fasády a klempířských výrobků – historické budovy školy a oprava komínů.

Výzva k podání nabídky (pdf) >>

 


 

Název zakázky: Gymnázium J. A. Komenského Uherský Brod – vybavení učeben biologie a chemie

Předmětem veřejné zakázky je dodávka vybavení učeben biologie a chemie pro Gymnázium Uherský Brod, vše dle specifikace uvedené ve slepém položkovém rozpočtu, který je pro uchazeče závazný.

Výzva k podání nabídky (pdf) >>

 


 

Výzva k podání nabídek: Zajištění služeb cestovní agentury zajišťující
zahraniční jazykově-vzdělávací pobyty žáků a stínování (shadowing) pro pedagoga přírodovědných předmětů v zahraničí

Krycí list nabídky (docx) >> 
Příloha č. 1 – Specifikace předmétu zakázky – Zadávací dokumentace (doc) >>
Příloha č. 2 vzor čestného prohlášení ?? ZKP (doc) >>

Výzva gjak (doc) >>
Výzva gjak sken (pdf) >>

Výsledky soutěže C152087 >>

 


 

Nová výzva k podání nabídek: Zajištění zahraničních jazykově-vzdělávacích pobytů žáků a stínování (shadowing) pro pedagoga přírodovědných předmětů v zahraničí.

Krycí list nabídky (docx) >>
Příloha č. 1 – Specifikace předmětu zakázky – Zadávací dokumentace (doc) >>
Příloha č. 2 vzor čestného prohlášení B- ZKP (doc) >>

Výzva GJAK (doc) >>
Výzva GJAK (pdf) >>

Výsledky soutěže C152971 >>

 


 

Výzva k podání nabídky – oprava střechy historické budovy

Předmětem veřejné zakázky je oprava střechy historické budovy.

Výzva k podání nabídky (pdf) >>

 


 

916
MENU