Údržba a úklid

RNDr. Drahoslav Viktorýn organizuje a kontroluje práci na tomto úseku činnosti ve škole, zajišťuje zastupování za nepřítomné, vede evidenci uchazečů o zaměstnání.

Telefon: 572 633 085, kl. 204

Úklid školy

zajišťují uklizečky v dopoledních a odpoledních hodinách:

  • Eva Trávníčková
  • Ludmila Horňáková
  • Jana Kandrnálová
  • Věra Šrámková
  • Bronislava Kůrová
  • Dagmar Nekolová

Školník, údržbář: Václav Slinták, Jaroslav Uher

spolupracuje s vedení školy při organizaci chodu školy tak, aby provoz nebyl ničím narušen, vykonává drobné údržbářské a domovnické práce, dbá o bezpečnost práce na pracovišti úklidu, dbá o čistotu v okolí školy, pečuje o okrasnou zeleň.

Telefon: 572 633 085, kl. 231

Topný režim: Otop ve škole je zajišťován vlastními plynovými kotelnami, o které se stará Václav Slinták.

1 117