Studium

Vzdělávací priority

  • Poskytnout žákům široký všeobecně vzdělávací základ v humanitních i přírodovědných předmětech
  • Docílit u žáků velmi dobrých schopností komunikace jak v rodném, tak i v cizím jazyce
  • Docílit u žáků dobrých dovedností při práci s informacemi a jejich zpracování
  • Pohybovými aktivitami dbát na dobrou fyzickou a psychickou kondici žáka

Studijní cykly

Studium je organizováno ve dvou cyklech – osmiletém a čtyřletém. Je všeobecné a poskytuje široký základ pro studium na všech typech vysokých škol doma i v zahraničí.

 

Osmiletý cyklus

Je určen pro absolventy 5. ročníku základní školy. Předpokladem ke studiu je především schopnost logického uvažování, schopnost porozumění čteného textu, zájem o nové poznatky a ochota věnovat se studiu. Vše samozřejmě s ohledem na věk žáka. Výuka a studium jsou poněkud náročnější, požadavky na žáka jsou vyšší než na základní škole. Je posílena výuka cizích jazyků – jak dotací hodin, tak i tím, že od 3. ročníku si žák volí druhý cizí jazyk. Ve srovnání ze základní školou je taky posílena výuka informatiky, matematiky, fyziky, chemie a biologie. Naopak žáci nemají předměty praktické činnosti. Viz dále učební plán osmiletého cyklu.

 

Čtyřletý cyklus

Je určen pro absolventy 9. ročníku základní školy. Předpokladem ke studiu je především schopnost logického myšlení, schopnost analýzy daného problému, zájem o nové poznatky, schopnost komunikace a ochota věnovat se studiu. Vše samozřejmě s ohledem na věk žáka. Viz dále učební plán čtyřletého cyklu.

 

7 793