SRPG

Vážení rodiče, vážení studenti Gymnázia J. A. Komenského, vážení přátelé

na členské schůzi Sdružení rodičů a přátel Gymnázia J. A. Komenského dne 20. 10. 2015 byla schválena změna stanov Sdružení, které bylo transformováno na Spolek rodičů a přátel Gymnázia J. A. Komenského v Uherském Brodě z.s. Uvedená transformace byla provedena na základě povinnosti stanovené novým Občanským zákoníkem a přinesla několik změn.

Povinností každého člena spolku je především podat písemnou přihlášku, jejíž vzor je uveden níže. Teprve na základě této přihlášky se stáváte členem spolku, můžete se podílet na jeho činnosti a čerpat všechny výhody vyplývající z tohoto členství. Prosíme o vyplnění přiložené přihlášky a její předání prostřednictvím studentů třídním profesorům. Pokud se nechcete stát členem spolku, stačí předat peněžitý dar ve výši členského příspěvku, který opravňuje studenta k čerpání stejných výhod jako u člena spolku. Členská schůze SRPG se koná 1x ročně na začátku školního roku. Na členské schůzi 22.10.2019 byl schválen členský příspěvek na školní rok 2019-2020 ve výši 500,- Kč na žáka školy. Tento příspěvek vybírají třídní profesoři v hotovosti. Budete-li chtít přispět na činnost spolku mimořádným darem (nad rámec příspěvku schváleného členskou schůzí), kontaktujte prosím e-mailem předsedu Spolku tak, aby bylo možno připravit příslušné dokumenty.

S dalšími změnami ve stanovách spolku i vyúčtováním loňského roku je možno se seznámit na stránkách školy pod odkazy GYMNÁZIUM – SRPG. Na uvedených odkazech najdete také složení Rady spolku a e-mailový kontakt. V případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte kontaktovat.

 

Za SRPG

MUDr. Eva Srncová

Předsedkyně spolku

 

 

Přihláška (docx) >>

30
MENU