SRPG

Vážení rodiče, vážení studenti Gymnázia J. A. Komenského, vážení přátelé

 na členské schůzi Sdružení rodičů a přátel Gymnázia J. A. Komenského dne 20. 10. 2015 byla schválena  změna stanov  Sdružení, které bylo transformováno na Spolek rodičů a přátel Gymnázia J. A. Komenského v Uherském Brodě z.s. Uvedená transformace byla provedena na základě povinnosti stanovené novým Občanským zákoníkem a přinesla několik změn.

Povinností každého člena spolku je především podat písemnou přihlášku. Na základě přihlášení se stáváte členem spolku, můžete se podílet na jeho činnosti a čerpat všechny výhody vyplývající z tohoto členství. Pokud se nechcete stát členem spolku, stačí předat peněžitý dar ve výši členského příspěvku, který opravňuje studenta k čerpání stejných výhod jako u člena spolku. Členská schůze SRPG se koná 1x ročně na začátku školního roku.

Vzhledem k vážné epidemiologické situaci, která provází celý školní rok 2020/2021 nemohou naše děti navštěvovat školu a veškeré záležitosti jsou řešeny distančně. Jednotlivá vládní omezení  nám nedovolila dodržet termíny uvedené ve stanovách našeho spolku a svolat řádnou členskou schůzi.

Po domluvě s vedením gymnázia byla původní částka příspěvku 500 Kč  pro školní rok 2020/2021 snížena na 400 Kč. Uvedený příspěvek zasílejte na účet SRPG číslo 278871652/0300. Do zprávy pro příjemce uveďte jméno, příjmení a třídu studenta/studentky.

Neuhrazení příspěvku neumožňuje využívání stejných výhod jako členům spolku, kteří příspěvek uhradili.

Rozpočet, sestavený na rok 2020/2021 je pouze orientační a bude průběžně uzpůsoben podle jednotlivých možností účastnit se plánovaných školních akcí. Příspěvky, zaslané na účet spolku SRPG budou plně využity ve prospěch studentů gymnázia a to vždy po konzultaci s vedením školy.

Své dotazy a připomínky pište na adresu srpg@gjak.cz.

Budete-li chtít přispět na činnost spolku mimořádným darem (nad rámec příspěvku schváleného členskou schůzí), kontaktujte prosím e-mailem předsedu Spolku tak, aby bylo možno připravit příslušné dokumenty.

S dalšími změnami ve stanovách spolku i vyúčtováním loňského roku je možno se seznámit na stránkách školy pod odkazy GYMNÁZIUM – SRPG. Na uvedených odkazech najdete také složení Rady spolku a e-mailový kontakt. V případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte kontaktovat.

Ples Gymnázia JAK, plánovaný na 19. února 2021 se vzhledem k epidemiologické situaci nekonal.

Jménem celého SRPG Vám všem přeji pevné zdraví.

MUDr. Eva Srncová
předsedkyně spolku

144