SRPG

Sdružení rodičů a přátel gymnázia

pracuje jako dobrovolná organizace sdružující všechny přátele a rodiče, jejichž děti studují na Gymnáziu J. A. Komenského a Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod.

Hlavní náplní je finančně vypomáhat a podporovat konání různých akcí, soutěží, maturitních zkoušek. Je hlavním organizátorem maturitního plesu gymnázia, který bude 2. března 2018 v Domě kultury Uherský Brod.

 

Připomínky a návrhy pište srpg@seznam.cz

 

Dne 18. 10. 2016 byl na Plenárním zasedání zvolen rozpočet na školní rok 2016/2017, příspěvek 500,- Kč na žáka a výbor SRPG, který bude v následujícím období pracovat v tomto složení:

předsedkyně: Ing. arch. Jarmila Žourová

hospodář: Bc. Jitka Slačálková
místopředseda: Ing. Petr Vozár
jednatelka: Mgr. Magdalena Kratochvílová

další členové výboru:

Mgr. Lenka Šišperová
Drahoslav Horňák
MUDr. Eva Srncová

 

Kontrolní komise:

předseda:  Vladimíra Vaculíková
členové: Ing. Monika Andrýsková, Ing. Vladimír Řihák

Schůzky zpravidla druhé úterý v měsíci v 16 hodin v ředitelně školy.

   1 299  (by Google API)
GYMNÁZIUM UB