Školská rada

Do školské rady při Gymnáziu J. A. Komenského a Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod byli pro funkční období od 1. 1. 2018 zvoleni:

a) za zástupce nezletilých a zletilých žáků:

Ing. Jan Hrdý
MUDr. Eva Srncová

b) za zástupce pedagogických pracovníků školy:

Mgr. Lenka Ertlová
Mgr. Radislav Staš

 

   251  (by Google API)