Ředitel

Ředitel školy: RNDr. Jaroslav Krpal

Jmenován do funkce: 1. 8. 2013

Dosažené vzdělání:
UJEP Brno (nyní MU Brno),  Fakulta přírodovědecká, učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů, aprobace matematika – biologie.

Vymezení pravomocí a působnosti ředitele:
je dáno §131, §164 a §165 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

Telefon + fax: 572 632 460
E-mail: jaroslav.krpal@gjak.cz

   2 485  (by Google API)
GYMNÁZIUM UB