Ředitel

Ředitel školy: Mgr. Karel Machálek

Jmenován do funkce: 1. 8. 2019

Dosažené vzdělání:
Palackého univerzita, FTK a přírodovědecká fakulta, aprobace zeměpis – tělesná výchova.

Vymezení pravomocí a působnosti ředitele:
je dáno §131, §164 a §165 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

Telefon + fax: 572 632 460
E-mail: karel.machalek@gjak.cz

3 901
MENU