Projekt DofE

Ostrá expedice zdárně ukončila bronzovou úroveň DofE

Pro připomenutí přidávám několik základních bodů a pravidel DofE. Program má tři úrovně – bronzovou, stříbrnou a zlatou. V každé úrovni si účastník stanoví pro něho dosažitelný, ale zároveň dostatečně motivující cíl v oblastech rozvoj dovednosti, sportovní aktivita a dobrovolnictví.

Těmto činnostem se následně věnuje pravidelně alespoň 1 hodinu týdně po určitou dobu a snaží se dosáhnout vytyčeného cíle. Čtvrtým úkolem je absolvovat expedici – výpravu s ostatními do neznámé oblasti. („Ostré“ expedici předchází průprava ve formě přípravných schůzek a „cvičná“ expedice. Účastnit se tedy mohou i ti, kteří ještě nikdy v životě nenocovali v přírodě.)

V návaznosti na cvičnou expedici na Pálavě, kde jsme společnými silami doladili nedokonalosti, jsme se vydali na ostrou expedici. Zamířili jsme zdolat Vizovické vrchy (z Vizovic do Horní Lidče) a pěší trasu rozdělili na dva dny, abychom stíhali plnit stanovený cíl: čištění přírody. Podél trasy se nám podařilo nasbírat několik pytlů odpadků. Přenocovali jsme ve stanech na Bařince a brzy ráno naše kroky zamířily směrem k Horní Lidči. Po celou dobu expedice na nás dohlíželi dva vedoucí- Mgr. Milena Šišáková a Tomáš Haloda, kteří hodnotili plánování trasy, rozdělení rolí, orientaci v terénu i plnění cíle. Podařilo se nám všem expedici dokončit a teď už nás kromě puchýřů a natažených svalů čeká odměna ve formě bronzového certifikátu. Úspěšní absolventi programu získávají pamětní odznak a certifikát při závěrečné ceremonii (pořádá Národní kancelář DofE), který o držiteli vypovídá, že program absolvoval – tj. že se dovede cílevědomě zaměřit na seberozvoj a překonávání překážek. Tato ceremonie proběhne na podzim a my vás budeme rádi informovat o jejím průběhu.

Žádná z těchto aktivit by se nemohla zrealizovat bez podpory vedení gymnázia a bez finanční pomoci z města Uherský Brod, za což jsme nesmírně vděční.

Eliška Mudráková, 3.B
a Mgr. Milena Šišáková – Koordinátorka DofE

 

foto: Lukáš Chovanec


Projekt DofE pokračuje i v mimořádné situaci

Od září 2019 bylo do projektu přihlášeno 15 studentů z vyššího gymnázia, kteří plnili aktivity podle plánu. S příchodem Covidu se situace značně zkomplikovala a 4 studenti se rozhodli odstoupit z časových i osobních důvodů. Nyní je v projektu 11 aktivních účastníků pod vedením dvou vedoucích, koordinátorky Mgr. Šišákové Mileny a vedoucího p. Halody Tomáše.

Každá jednotlivá úroveň je zakončena několikadenní výpravou do přírody ve stylu boje o přežití. Absolvování cvičné a ostré expedice v souladu s programovými kritérii je podmínkou splnění bronzové úrovně. Naše dva týmy naplánovaly trasu, kudy půjdou a jejich cílem je čistit přírodu nejen po sobě, ale i po těch, kteří místa navštívili před nimi a ulevit tak přírodě sběrem plastů a dalších obtížně rozložitelných materiálů. Cvičná expedice vedla na Pálavu, putovali jsme z Pavlova do Děviček, Děvína, přes Stolovou horu na Kočičí kámen a trasa končila v Perné. Počasí nám přálo, Pálava nás unavila i uchvátila.

V září se chystáme na ostrou expedici, naše kroky povedou do Horní Lidče. Držte nám palce, budeme vás informovat.

Mgr. Milena Šišáková

Koordinátorka DofE

Tým 1

Chovanec Lukáš 2.B, Králík Michal 2.B, Mudráková Eliška 2.B, Dolanová Natálie 2.B, Kramářová Dominika 2.B, Tykalová Karolína 2.B

Tým 2

Kozelková Tereza 2.A, Janča Vít 2.A, Macháčková Vendula 2.A, Jana Hodicová 1.A, Petr Krchňáček SPŠ OA


Program DofE jede dál

DofE program na naší škole úspěšně pokračuje a navazuje tak na 3letou práci studentů, kterým se loni podařilo dosáhnout nejvyšší úrovně programu- zlatého ocenění. V letošním školním roce do bronzové úrovně vstoupilo 14 studentů z prvního a druhého ročníku.

Vytvořili dva týmy v tomto složení:

Chovanec Lukáš 2.B, Králík Michal 2.B, Mudráková Eliška 2.B, Dolanová Natálie 2.B, Kramářová Dominika 2.B, Tykalová Karolína 2.B, Klabačka Vítězslav 2.B, Kozelková Tereza 2.A, Janča Vít 2.A, Macháčková Vendula 2.A, Cihlářová Sabina XA, Horká Ráchel XA. Jana Hodicová 1.A, Petr Krchňáček SPŠ OA

Bronzová úroveň stále běží, každý účastník už plní pouze jednu zvolenou aktivitu, která bude splněna v dubnu 2020. V již dokončených činnostech v oblasti pohybu, dovednosti a dobrovolnictví se naši studenti věnovali aktivitám jako turistika, sbírání odpadků v přírodě, hra na bicí, folklórní tanec, hra na violoncello, orientační běh, fotbal, čtení, hra na akustickou kytaru, jízda na koni, společenský tanec, hra na kytaru, doučování pro charitu.

Děkujeme všem účastníkům za jejich píli a čas, který projektu věnují. Těšíme se na splnění cíle a blížící se cvičnou a ostrou expedici, na které se již pečlivě připravujeme.

Mgr. Milena Šišáková,
koordinátorka DofE

 

 


Nejvyšší úroveň programu…

 

 

Po třech letech, během kterých se uherskobrodské gymnázium aktivně angažovalo v celosvětovém programu pro mladé lidi Mezinárodní cena vévody z Edinburghu (DofE), zakončuje skupina šesti absolventů poslední, nejvyšší úroveň programu.

Jejich kroky letos vedly nejen přes vrcholy Nízkých Tater na nedalekém Slovensku, ale také do Skotské vysočiny u jezera Loch Lomond. Hlavním cílem programu je naučit mladé lidi ve věku 15 až 26 let efektivně plánovat jejich volný čas, umožnit jim rozvíjet nové dovednosti, poskytnout příležitost setkat se s novými lidmi a osvojit si práci v týmu a v neznámém prostředí. Toto se děje prostřednictvím tří zvolených aktivit, kterým se účastníci věnují po dobu odpovídající zvolené úrovni programu – 6 měsíců pro Bronzovou úroveň, 9 až 12 měsíců pro Stříbrnou a 12 až 18 měsíců pro úroveň Zlatou. Snaha účastníků je zakončena týmovou výpravou do přírody ve stylu boje o přežití, tzv. expedicí.

Program DofE začal na našem Gymnáziu fungovat v roce 2016 zásluhou p. prof. Mileny Šišákové a p. prof. Martiny Tiché. Na první bronzové úrovni zaštiťovalo centrum 11 účastníků, kteří byli rozděleni do dvou týmů, ty po půl roce plnění vyrazily na své první expedice – jeden tým do povodí řeky Bečvy měřit znečištění místní vody, druhý na Znojemsko pozorovat aktivitu bobrů v okolí tamějších rybníků. Certifikát o úspěšném dokončení Bronzové úrovně jsme přebrali na podzim 2017 v Českém muzeu hudby, během ceremonie vystoupil jeden z našich oceněných studentů Pavel Flekač s přednáškou o judu.

Při přechodu na stříbrnou úroveň ve školním roce 2017/2018 nás opustili dva členové – Kristýna Všetečková odstoupila z osobních důvodů a Benedikt Žour se účastnil výměnné stáže přes Rotary klub na Taiwanu. Zbylých 9 účastníků pokračovalo v plnění aktivit a celou úroveň zakončili expedicemi na raftech na řekách Moravě a Vltavě. Slavnostní předávání certifikátů tentokrát proběhlo v zimě 2018 na Staroměstské radnici, naše DofE centrum reprezentoval Tomáš Haloda, který promluvil o své práci s dobrovolnými hasiči.

V létě 2018 se Gymnázium Jana Amose Komenského v Uherském Brodě stalo druhým českým DofE centrem, které spravuje tým plnící Zlatou úroveň programu. Centrum v tomto roce vedlo šestičlenný tým. Zlatá, nejprestižnější úroveň programu, je zakončena nejen expedicí, ale také čtyřdenním dobrovolnickým projektem zvaným Akce s pobytem. Tento projekt si každý účastník sám vybere, připraví a absolvuje jej většinou se skupinou neznámých lidí ve spolupráci s libovolnou organizací. Uherskobrodští gymnazisté takto vyrazili pracovat například na hudební festival na Slovensko, pomáhat na příměstském táboře, vést mladé lidi na pobytu v Bulharsku nebo do Krkonoš spravovat lesy napadené kůrovcem. Na expedici vyrazili účastníci do zahraničí – nejdříve na Slovensko do Nízkých Tater a pak do Skotska k jezeru Loch Lomond.

Rádi bychom tímto poděkovali vedení školy za umožnění realizace všech expedic a také městu Uherský Brod za finanční podporu. Nic z tohoto by však nebylo možné nebýt organizace DofE Česká republika, jmenovitě koordinátorky za Moravu a Slezsko Mgr. Kateřiny Patákové, která nám byla vždy oporou. Naše díky patří také firmě Northfinder, jež ocenila DofE tým Gymnázia v rámci projektu Zelené kopce za jeho úsilí při čištění řek Moravy a Vltavy během stříbrné expedice. Dodatečně naši účastníci obdrželi od Northfinderu věcné dary.

text, foto: Mgr. Milena Šišáková

 Nejvytrvalejší studenti zahájili zlatou úroveň v září roku 2018 a pokračují tedy s programem DofE v nejvyšší úrovni. V oblasti sportu plní 6 studentů aktivity jako plavání, turistika, běh či silový trénink, v oblasti talentu pak hru na violoncello, kreativní psaní, čtení v anglickém jazyce či francoužštinu. V dobrovolnické činnosti se věnují doučování mladších studentů, skatu, judu či pomoci v knihovně. Jako každý rok je úroveň zakončena cvičnou a ostrou expedicí, společně míříme v sprnu 2019 do Nízkých Tater a poté do Skotska. Všichni se těšíme na společně strávený čas a dobrodružství, které nás čeká. Nejočekávanější událostí bude slavnostní předávání zzlatých certikátů na Staroměstské radnici v Praze za přítomnosti jednoho z členů britské královské rodiny.

text: Mgr. Milena Šišáková, Mgr. Martina Tichá


Stříbrná ceremonie DofE v Praze

Po celoročním úsilí přišel pro účastníky projektu DofE den „D“ – úterý 11. prosince 2018 v Brožíkově sále Staroměstské radnice v Praze. Osm studentů (Eliška Franeková, Tereza Škubníková, Tereza Řezníčková, Romana Zálešáková, Jana Valečková, Cyril Jurásek, Pavel Flekač, Zuzana Kolouchová) a nyní už i jeden absolvent (Tomáš Haloda) se zúčastnilo slavnostního předávání stříbrných certifikátů Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu. Jedná se již o druhý certifikát, který tito žáci obdrželi za svou vytrvalou činnost v oblasti sportu, rozvoje talentu a dobrovolnictví. Za naši skupinu v programu vystoupil Tomáš Haloda se svým projevem o dobrovolném hasičství. Studenty doprovodila koordinátorka projektu Mgr. Milena Šišáková. Ceremonii zahájilo vystoupení skotského dudáka, poté k oceněným promluvil ředitel programu Mgr. Tomáš Vokáč i česká módní návrhářka Klára Nademlýnská, která studentům předávala certifikáty s mezinárodní platností a odznaky. Na ceremoniích podobných této bylo za letošní rok oceněno přes 500 účastníků, řada z nich pokračuje do vyšších úrovní programu. Z výše uvedených 9 studentů se do zlaté úrovně přihlásilo 6 a plní tak nejvyšší možnou úroveň programu – zlatou. Vzhledem k tomu, že program DofE pochází z Velké Británie a jeho zakladatelem je princ Philip, manžel britské královny, zlatých ceremonií se pravidelně účastní příslušníci britské královské rodiny – v minulosti se absolventi programu DofE osobně setkali kromě prince Edwarda i s princem Charlesem či princeznou Annou. Už teď se nemůžeme dočkat, koho z nich osobně potkáme.

text, foto: Mgr. Milena Šišáková

 

 


Expedice DofE na Vltavě

Devět studentů Gymnázia Uherský Brod se v červnu 2018 zúčastnilo cvičné a ostré expedice, která je nedílnou součástí programu DofE, Mezinárodní ceny vévody z Edinburgu. Jmenovitě se jedná o Tomáše Halodu, Janu Valečkovou, Terezu Řezníčkovou, Terezu Škubníkovou, Elišku Franekovou, Romanu Zálešákovou, Pavla Flekače, Cyrila Juráska a Zuzanu Kolouchovou. V souladu s programovými kritérii se expedice konaly v oblasti studentům neznámé za využití jiných než motorizovaných dopravních prostředků v tomto případě raftů. Úkolem studentů bylo měřit hloubku říčního koryta a zaznamenávat míru znečištění toku odpadem, který se následně snažili odstranit. Cvičná expedice obnášela splavování části řeky Moravy (úsek Postřelmov-Moravičany). Ostrá expedice se odvíjela v podobném duchu, ale v oblasti jižních Čech a jednalo se o splavování úseku řeky Vltavy (Vyšší Brod – Boršov nad Vltavou). Finanční příspěvek byl využit na zajištění dopravy našich studentů do oblasti konání expedic, ubytování v kempu a pronájem nezbytného vodáckého vybavení a raftů. Tímto bychom rádi poděkovali městu Uherský Brod za vstřícnost a veškerou poskytnutou podporu.

 

 


Naše studentky vystupovaly na konferenci DofE

Studentky XA Romana Zálešáková a Tereza Řezníčková se na pozvání koordinátorky Kateřiny Patákové zúčastnily konference DofE konané dne 30. května 2017. Za doprovodu Mgr. Šišákové a Mgr. Tiché se studentky vydaly do Olomouce okomentovat zapojení školy do projektu a prezentovat výstupní materiály z expedicí, kterých se samy aktivně účastnily. První 5 – členná expedice jela na kolech podél Bečvy a další 6 – členná expedice šla pěšky podél Dyje a pozorovala škody způsobené bobry. Na konferenci studentky cestovaly ve svém volném čase a reprezentovaly zde školu v celonárodním měřítku. Tato akce byla velmi přínosná a cenná, dozvěděly jsme se novinky z Národní kanceláře, a co nás letos čeká. Oba naše školní týmy pojedou v prosinci do Prahy na ceremonii a předání bronzového certifikátu. Poslechly si zážitky z letošních expedic ostatních účastníků a jejich trampoty. Podělily jsme se o své zkušenosti s DofE a vyslechly si také problematiku, se kterou se účastníci projektu potýkají ze strany vedoucích i účastníků. Děkujeme oběma studentkám za velmi cenné postřehy a zážitky, které zde velmi přesvědčivě prezentovaly.

Mgr. Milena Šišáková, Mgr. Martina Tichá

 

463
MENU