Projekt DofE

 

Děkovný dopis DofE

Po třech letech, během kterých se uherskobrodské gymnázium aktivně angažovalo v celosvětovém programu pro mladé lidi Mezinárodní cena vévody z Edinburghu (DofE), zakončuje skupina šesti absolventů poslední, nejvyšší úroveň programu.

Jejich kroky letos vedly nejen přes vrcholy Nízkých Tater na nedalekém Slovensku, ale také do Skotské vysočiny u jezera Loch Lomond. Hlavním cílem programu je naučit mladé lidi ve věku 15 až 26 let efektivně plánovat jejich volný čas, umožnit jim rozvíjet nové dovednosti, poskytnout příležitost setkat se s novými lidmi a osvojit si práci v týmu a v neznámém prostředí. Toto se děje prostřednictvím tří zvolených aktivit, kterým se účastníci věnují po dobu odpovídající zvolené úrovni programu – 6 měsíců pro Bronzovou úroveň, 9 až 12 měsíců pro Stříbrnou a 12 až 18 měsíců pro úroveň Zlatou. Snaha účastníků je zakončena týmovou výpravou do přírody ve stylu boje o přežití, tzv. expedicí.

Program DofE začal na našem Gymnáziu fungovat v roce 2016 zásluhou p. prof. Mileny Šišákové a p. prof. Martiny Tiché. Na první bronzové úrovni zaštiťovalo centrum 11 účastníků, kteří byli rozděleni do dvou týmů, ty po půl roce plnění vyrazily na své první expedice – jeden tým do povodí řeky Bečvy měřit znečištění místní vody, druhý na Znojemsko pozorovat aktivitu bobrů v okolí tamějších rybníků. Certifikát o úspěšném dokončení Bronzové úrovně jsme přebrali na podzim 2017 v Českém muzeu hudby, během ceremonie vystoupil jeden z našich oceněných studentů Pavel Flekač s přednáškou o judu.

Při přechodu na stříbrnou úroveň ve školním roce 2017/2018 nás opustili dva členové – Kristýna Všetečková odstoupila z osobních důvodů a Benedikt Žour se účastnil výměnné stáže přes Rotary klub na Taiwanu. Zbylých 9 účastníků pokračovalo v plnění aktivit a celou úroveň zakončili expedicemi na raftech na řekách Moravě a Vltavě. Slavnostní předávání certifikátů tentokrát proběhlo v zimě 2018 na Staroměstské radnici, naše DofE centrum reprezentoval Tomáš Haloda, který promluvil o své práci s dobrovolnými hasiči.

V létě 2018 se Gymnázium Jana Amose Komenského v Uherském Brodě stalo druhým českým DofE centrem, které spravuje tým plnící Zlatou úroveň programu. Centrum v tomto roce vedlo šestičlenný tým. Zlatá, nejprestižnější úroveň programu, je zakončena nejen expedicí, ale také čtyřdenním dobrovolnickým projektem zvaným Akce s pobytem. Tento projekt si každý účastník sám vybere, připraví a absolvuje jej většinou se skupinou neznámých lidí ve spolupráci s libovolnou organizací. Uherskobrodští gymnazisté takto vyrazili pracovat například na hudební festival na Slovensko, pomáhat na příměstském táboře, vést mladé lidi na pobytu v Bulharsku nebo do Krkonoš spravovat lesy napadené kůrovcem. Na expedici vyrazili účastníci do zahraničí – nejdříve na Slovensko do Nízkých Tater a pak do Skotska k jezeru Loch Lomond.

Rádi bychom tímto poděkovali vedení školy za umožnění realizace všech expedic a také městu Uherský Brod za finanční podporu. Nic z tohoto by však nebylo možné nebýt organizace DofE Česká republika, jmenovitě koordinátorky za Moravu a Slezsko Mgr. Kateřiny Patákové, která nám byla vždy oporou. Naše díky patří také firmě Northfinder, jež ocenila DofE tým Gymnázia v rámci projektu Zelené kopce za jeho úsilí při čištění řek Moravy a Vltavy během stříbrné expedice. Dodatečně naši účastníci obdrželi od Northfinderu věcné dary.
text, foto: Mgr. Milena Šišáková

 Nejvytrvalejší studenti zahájili zlatou úroveň v září roku 2018 a pokračují tedy s programem DofE v nejvyšší úrovni. V oblasti sportu plní 6 studentů aktivity jako plavání, turistika, běh či silový trénink, v oblasti talentu pak hru na violoncello, kreativní psaní, čtení v anglickém jazyce či francoužštinu. V dobrovolnické činnosti se věnují doučování mladších studentů, skatu, judu či pomoci v knihovně. Jako každý rok je úroveň zakončena cvičnou a ostrou expedicí, společně míříme v sprnu 2019 do Nízkých Tater a poté do Skotska. Všichni se těšíme na společně strávený čas a dobrodružství, které nás čeká. Nejočekávanější událostí bude slavnostní předávání zzlatých certikátů na Staroměstské radnici v Praze za přítomnosti jednoho z členů britské královské rodiny.

text: Mgr. Milena Šišáková, Mgr. Martina Tichá

STŘÍBRNÁ CEREMONIE DOFE V PRAZE

Po celoročním úsilí přišel pro účastníky projektu DofE den „D“ – úterý 11. prosince 2018 v Brožíkově sále Staroměstské radnice v Praze. Osm studentů (Eliška Franeková, Tereza Škubníková, Tereza Řezníčková, Romana Zálešáková, Jana Valečková, Cyril Jurásek, Pavel Flekač, Zuzana Kolouchová) a nyní už i jeden absolvent (Tomáš Haloda) se zúčastnilo slavnostního předávání stříbrných certifikátů Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu. Jedná se již o druhý certifikát, který tito žáci obdrželi za svou vytrvalou činnost v oblasti sportu, rozvoje talentu a dobrovolnictví. Za naši skupinu v programu vystoupil Tomáš Haloda se svým projevem o dobrovolném hasičství. Studenty doprovodila koordinátorka projektu Mgr. Milena Šišáková. Ceremonii zahájilo vystoupení skotského dudáka, poté k oceněným promluvil ředitel programu Mgr. Tomáš Vokáč i česká módní návrhářka Klára Nademlýnská, která studentům předávala certifikáty s mezinárodní platností a odznaky. Na ceremoniích podobných této bylo za letošní rok oceněno přes 500 účastníků, řada z nich pokračuje do vyšších úrovní programu. Z výše uvedených 9 studentů se do zlaté úrovně přihlásilo 6 a plní tak nejvyšší možnou úroveň programu – zlatou. Vzhledem k tomu, že program DofE pochází z Velké Británie a jeho zakladatelem je princ Philip, manžel britské královny, zlatých ceremonií se pravidelně účastní příslušníci britské královské rodiny – v minulosti se absolventi programu DofE osobně setkali kromě prince Edwarda i s princem Charlesem či princeznou Annou. Už teď se nemůžeme dočkat, koho z nich osobně potkáme.

text, foto: Mgr. Milena Šišáková

 


EXPEDICE DOFE NA VLTAVĚ

Devět studentů Gymnázia Uherský Brod se v červnu 2018 zúčastnilo cvičné a ostré expedice, která je nedílnou součástí programu DofE, Mezinárodní ceny vévody z Edinburgu. Jmenovitě se jedná o Tomáše Halodu, Janu Valečkovou, Terezu Řezníčkovou, Terezu Škubníkovou, Elišku Franekovou, Romanu Zálešákovou, Pavla Flekače, Cyrila Juráska a Zuzanu Kolouchovou. V souladu s programovými kritérii se expedice konaly v oblasti studentům neznámé za využití jiných než motorizovaných dopravních prostředků v tomto případě raftů. Úkolem studentů bylo měřit hloubku říčního koryta a zaznamenávat míru znečištění toku odpadem, který se následně snažili odstranit. Cvičná expedice obnášela splavování části řeky Moravy (úsek Postřelmov-Moravičany). Ostrá expedice se odvíjela v podobném duchu, ale v oblasti jižních Čech a jednalo se o splavování úseku řeky Vltavy (Vyšší Brod – Boršov nad Vltavou). Finanční příspěvek byl využit na zajištění dopravy našich studentů do oblasti konání expedic, ubytování v kempu a pronájem nezbytného vodáckého vybavení a raftů. Tímto bychom rádi poděkovali městu Uherský Brod za vstřícnost a veškerou poskytnutou podporu.

 


NAŠE STUDENTKY VYSTUPOVALY NA KONFERENCI DOFE

Studentky XA Romana Zálešáková a Tereza Řezníčková se na pozvání koordinátorky Kateřiny Patákové zúčastnily konference DofE konané dne 30. května 2017. Za doprovodu Mgr. Šišákové a Mgr. Tiché se studentky vydaly do Olomouce okomentovat zapojení školy do projektu a prezentovat výstupní materiály z expedicí, kterých se samy aktivně účastnily. První 5 – členná expedice jela na kolech podél Bečvy a další 6 – členná expedice šla pěšky podél Dyje a pozorovala škody způsobené bobry. Na konferenci studentky cestovaly ve svém volném čase a reprezentovaly zde školu v celonárodním měřítku. Tato akce byla velmi přínosná a cenná, dozvěděly jsme se novinky z Národní kanceláře, a co nás letos čeká. Oba naše školní týmy pojedou v prosinci do Prahy na ceremonii a předání bronzového certifikátu. Poslechly si zážitky z letošních expedic ostatních účastníků a jejich trampoty. Podělily jsme se o své zkušenosti s DofE a vyslechly si také problematiku, se kterou se účastníci projektu potýkají ze strany vedoucích i účastníků. Děkujeme oběma studentkám za velmi cenné postřehy a zážitky, které zde velmi přesvědčivě prezentovaly.

Mgr. Milena Šišáková, Mgr. Martina Tichá

360
MENU