Projekt DofE


Nejvytrvalejší studenti zahájili zlatou úroveň v září roku 2018 a pokračují tedy s programem DofE v nejvyšší úrovni. V oblasti sportu plní 6 studentů aktivity jako plavání, turistika, běh či silový trénink, v oblasti talentu pak hru na violoncello, kreativní psaní, čtení v anglickém jazyce či francoužštinu. V dobrovolnické činnosti se věnují doučování mladších studentů, skatu, judu či pomoci v knihovně. Jako každý rok je úroveň zakončena cvičnou a ostrou expedicí, společně míříme v sprnu 2019 do Nízkých Tater a poté do Skotska. Všichni se těšíme na společně strávený čas a dobrodružství, které nás čeká. Nejočekávanější událostí bude slavnostní předávání zzlatých certikátů na Staroměstské radnici v Praze za přítomnosti jednoho z členů britské královské rodiny.

text: Mgr. Milena Šišáková, Mgr. Martina Tichá

STŘÍBRNÁ CEREMONIE DOFE V PRAZE

Po celoročním úsilí přišel pro účastníky projektu DofE den „D“ – úterý 11. prosince 2018 v Brožíkově sále Staroměstské radnice v Praze. Osm studentů (Eliška Franeková, Tereza Škubníková, Tereza Řezníčková, Romana Zálešáková, Jana Valečková, Cyril Jurásek, Pavel Flekač, Zuzana Kolouchová) a nyní už i jeden absolvent (Tomáš Haloda) se zúčastnilo slavnostního předávání stříbrných certifikátů Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu. Jedná se již o druhý certifikát, který tito žáci obdrželi za svou vytrvalou činnost v oblasti sportu, rozvoje talentu a dobrovolnictví. Za naši skupinu v programu vystoupil Tomáš Haloda se svým projevem o dobrovolném hasičství. Studenty doprovodila koordinátorka projektu Mgr. Milena Šišáková. Ceremonii zahájilo vystoupení skotského dudáka, poté k oceněným promluvil ředitel programu Mgr. Tomáš Vokáč i česká módní návrhářka Klára Nademlýnská, která studentům předávala certifikáty s mezinárodní platností a odznaky. Na ceremoniích podobných této bylo za letošní rok oceněno přes 500 účastníků, řada z nich pokračuje do vyšších úrovní programu. Z výše uvedených 9 studentů se do zlaté úrovně přihlásilo 6 a plní tak nejvyšší možnou úroveň programu – zlatou. Vzhledem k tomu, že program DofE pochází z Velké Británie a jeho zakladatelem je princ Philip, manžel britské královny, zlatých ceremonií se pravidelně účastní příslušníci britské královské rodiny – v minulosti se absolventi programu DofE osobně setkali kromě prince Edwarda i s princem Charlesem či princeznou Annou. Už teď se nemůžeme dočkat, koho z nich osobně potkáme.

text, foto: Mgr. Milena Šišáková

EXPEDICE DOFE NA VLTAVĚ

Devět studentů Gymnázia Uherský Brod se v červnu 2018 zúčastnilo cvičné a ostré expedice, která je nedílnou součástí programu DofE, Mezinárodní ceny vévody z Edinburgu. Jmenovitě se jedná o Tomáše Halodu, Janu Valečkovou, Terezu Řezníčkovou, Terezu Škubníkovou, Elišku Franekovou, Romanu Zálešákovou, Pavla Flekače, Cyrila Juráska a Zuzanu Kolouchovou. V souladu s programovými kritérii se expedice konaly v oblasti studentům neznámé za využití jiných než motorizovaných dopravních prostředků v tomto případě raftů. Úkolem studentů bylo měřit hloubku říčního koryta a zaznamenávat míru znečištění toku odpadem, který se následně snažili odstranit. Cvičná expedice obnášela splavování části řeky Moravy (úsek Postřelmov-Moravičany). Ostrá expedice se odvíjela v podobném duchu, ale v oblasti jižních Čech a jednalo se o splavování úseku řeky Vltavy (Vyšší Brod – Boršov nad Vltavou). Finanční příspěvek byl využit na zajištění dopravy našich studentů do oblasti konání expedic, ubytování v kempu a pronájem nezbytného vodáckého vybavení a raftů. Tímto bychom rádi poděkovali městu Uherský Brod za vstřícnost a veškerou poskytnutou podporu.

NAŠE STUDENTKY VYSTUPOVALY NA KONFERENCI DOFE

Studentky XA Romana Zálešáková a Tereza Řezníčková se na pozvání koordinátorky Kateřiny Patákové zúčastnily konference DofE konané dne 30. května 2017. Za doprovodu Mgr. Šišákové a Mgr. Tiché se studentky vydaly do Olomouce okomentovat zapojení školy do projektu a prezentovat výstupní materiály z expedicí, kterých se samy aktivně účastnily. První 5 – členná expedice jela na kolech podél Bečvy a další 6 – členná expedice šla pěšky podél Dyje a pozorovala škody způsobené bobry. Na konferenci studentky cestovaly ve svém volném čase a reprezentovaly zde školu v celonárodním měřítku. Tato akce byla velmi přínosná a cenná, dozvěděly jsme se novinky z Národní kanceláře, a co nás letos čeká. Oba naše školní týmy pojedou v prosinci do Prahy na ceremonii a předání bronzového certifikátu. Poslechly si zážitky z letošních expedic ostatních účastníků a jejich trampoty. Podělily jsme se o své zkušenosti s DofE a vyslechly si také problematiku, se kterou se účastníci projektu potýkají ze strany vedoucích i účastníků. Děkujeme oběma studentkám za velmi cenné postřehy a zážitky, které zde velmi přesvědčivě prezentovaly.

Mgr. Milena Šišáková, Mgr. Martina Tichá

296