Projekt DofE


EXPEDICE DOFE NA VLTAVĚ

Devět studentů Gymnázia Uherský Brod se v červnu 2018 zúčastnilo cvičné a ostré expedice, která je nedílnou součástí programu DofE, Mezinárodní ceny vévody z Edinburgu. Jmenovitě se jedná o Tomáše Halodu, Janu Valečkovou, Terezu Řezníčkovou, Terezu Škubníkovou, Elišku Franekovou, Romanu Zálešákovou, Pavla Flekače, Cyrila Juráska a Zuzanu Kolouchovou. V souladu s programovými kritérii se expedice konaly v oblasti studentům neznámé za využití jiných než motorizovaných dopravních prostředků v tomto případě raftů. Úkolem studentů bylo měřit hloubku říčního koryta a zaznamenávat míru znečištění toku odpadem, který se následně snažili odstranit. Cvičná expedice obnášela splavování části řeky Moravy (úsek Postřelmov-Moravičany). Ostrá expedice se odvíjela v podobném duchu, ale v oblasti jižních Čech a jednalo se o splavování úseku řeky Vltavy (Vyšší Brod – Boršov nad Vltavou). Finanční příspěvek byl využit na zajištění dopravy našich studentů do oblasti konání expedic, ubytování v kempu a pronájem nezbytného vodáckého vybavení a raftů. Tímto bychom rádi poděkovali městu Uherský Brod za vstřícnost a veškerou poskytnutou podporu.

NAŠE STUDENTKY VYSTUPOVALY NA KONFERENCI DOFE

Studentky XA Romana Zálešáková a Tereza Řezníčková se na pozvání koordinátorky Kateřiny Patákové zúčastnily konference DofE konané dne 30. května 2017. Za doprovodu Mgr. Šišákové a Mgr. Tiché se studentky vydaly do Olomouce okomentovat zapojení školy do projektu a prezentovat výstupní materiály z expedicí, kterých se samy aktivně účastnily. První 5 – členná expedice jela na kolech podél Bečvy a další 6 – členná expedice šla pěšky podél Dyje a pozorovala škody způsobené bobry.

Na konferenci studentky cestovaly ve svém volném čase a reprezentovaly zde školu v celonárodním měřítku. Tato akce byla velmi přínosná a cenná, dozvěděly jsme se novinky z Národní kanceláře, a co nás letos čeká. Oba naše školní týmy pojedou v prosinci do Prahy na ceremonii a předání bronzového certifikátu. Poslechly si zážitky z letošních expedic ostatních účastníků a jejich trampoty. Podělily jsme se o své zkušenosti s DofE a vyslechly si také problematiku, se kterou se účastníci projektu potýkají ze strany vedoucích i účastníků.

Děkujeme oběma studentkám za velmi cenné postřehy a zážitky, které zde velmi přesvědčivě prezentovaly.

Mgr. Milena Šišáková

Mgr. Martina Tichá

 

 

   253  (by Google API)
GYMNÁZIUM UB