Projekt Comenius

Definitivnímu schválení mezinárodního projektu Comenius předcházela přípravná návštěva v partnerské škole v Turecku v únoru 2012, kde gymnázium zastupovala Mgr. Milena Šišáková. Na 5-denním jednání se koordinátoři z jednotlivých škol dohodli na finální verzi projektové žádosti pro roky 2012-2014. Od října 2012 se na projektu podílely Mgr. Hana Uhrová a Mgr. Martina Tichá.

Projekt s názvem BELIEVE IT OR NOT byl Gymnáziu J. A. Komenského a Jazykové škole s právem SJZ Uherský Brod schválen Národní agenturou pro evropské vzdělávací programy v Praze (NAEP) ve výši 20.000 eur. Grant byl využit na pracovní návštěvy studentů a učitelů v partnerských zemích a na náklady spojené s celkovým chodem projektu. Reciproční návštěvy probíhaly mezi partnerskými školami v Německu, Španělsku, Estonsku, Rumunsku, Walesu, Turecku a Sardinii.

Hlavním tématem dvouleté spolupráce byla víra a mladí lidé, prostřednictvím projektové činnosti jsme odpověděli mladým lidem na základní otázky, přiblížili obsah a význam víry v celosvětovém měřítku. Společně jsme se podívali do náboženské výchovy ve školách, na tradiční církevní poutě a zvyky.
Během dvou let se do projektu zapojilo 17 studentů našeho gymnázia.

43