Přijímací řízení

Fotografie přijatých žáků ke kontrole k výrobě ISIC karet

V případě omylů pište co nejdříve, nejpozději 13. 7. 2018 na e-mail: drahoslav.viktoryn@gjak.cz

  • Foto prima A

  • Foto 1. A

  • Foto 1. B


Kódy uchazečů naleznete na pozvánce k PZ na naší školu.


 

Žádáme přijaté uchazeče, aby při odevzdání zápisového lístku s sebou přinesli Oznámení o nástupu ke studiu (lze vytisknout z pdf příloh).

Buďte tak laskaví a zápisový lístek nám odevzdejte neprodleně po zjištění o přijetí Vaší dcery/Vašeho syna (nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení o přijetí).
V případě, že se dostal(a) Váš syn/Vaše dcera také na jinou školu a nebude chtít na gymnázium nastoupit, oznamte nám prosím ihned tuto skutečnost.
Oznámení můžete provést telefonicky na tel. 572 633085, případně na mailbox@gjak.cz, nebo osobním jednáním.


 

 

 

 


 

 

 

 


 

 

   56 351  (by Google API)
GYMNÁZIUM UB