Přijímací řízení

Fotografie nových žáků pro rok 2019/2020

(pokud tam budou nesrovnalosti, nejpozději 13.7.2019 napište na e-mail: drahoslav.viktoryn@gjak.cz nebo volejte na 605275803)

prima A

 

1.A

1.B

 


Kódy uchazečů naleznete na pozvánce k PZ na naší školu.


Žádáme přijaté uchazeče, aby při odevzdání zápisového lístku (který Vám vydá ZŠ) s sebou přinesli Oznámení o nástupu ke studiu (lze vytisknout z pdf příloh).

Buďte tak laskaví a zápisový lístek nám odevzdejte neprodleně po zjištění o přijetí Vaší dcery/Vašeho syna (nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení o přijetí).
V případě, že se dostal(a) Váš syn/Vaše dcera také na jinou školu a nebude chtít na gymnázium nastoupit, oznamte nám prosím ihned tuto skutečnost.
Oznámení můžete provést telefonicky na tel. 572 633085, případně na mailbox@gjak.cz, nebo osobním jednáním. 


 


 

71 141
MENU