Přihláška do SRPG

Vážení rodiče, vážení studenti Gymnázia J. A. Komenského, vážení přátelé

Na Členské schůzi Sdružení rodičů a přátel Gymnázia J.A.Komenského, dne 20.10.2015, byla schválena změna stanov Sdružení, které bylo transformováno na Spolek rodičů a přátel Gymnázia J.A.Komenského v Uherském Brodě z.s. Uvedená transformace byla provedena na základě povinnosti stanovené novým Občanským zákoníkem a přinesla několik změn.

Především je povinností každého člena podat písemnou přihlášku, jejíž vzor je uveden níže. Teprve na základě této přihlášky se stáváte členem spolku, můžete se podílet na jeho činnosti a čerpat všechny výhody vyplývající z tohoto členství. Prosíme o vyplnění přiložené přihlášky a její předání prostřednictvím studentů třídním profesorům. Pokud se nechcete stát členem spolku, stačí předat peněžitý dar ve výši členského příspěvku, který opravňuje k čerpání stejných výhod jako u člena spolku.

Na Členské schůzi byl současně schválen členský příspěvek ve výši 500,- Kč na žáka školy. Tento příspěvek vybírají třídní profesoři v hotovosti. Budete-li chtít přispět na činnost spolku mimořádným darem (nad rámec příspěvku, schváleného členskou schůzí) kontaktujte prosím e-mailem předsedu Spolku tak, aby bylo možno připravit příslušné dokumenty.

S dalšími změnami ve stanovách spolku i vyúčtováním loňského roku je možno se seznámit na stránkách školy pod odkazy GYMNÁZIUM – SRPG. Na uvedených odkazech najdete také složení Rady spolku a e-mailový kontakt. V případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte kontaktovat.

Za SRPG Ing. Arch. Jarmila Žourová
Předsedkyně spolku

Přihláška (docx) >>

   106  (by Google API)
GYMNÁZIUM UB