Předmětové komise

Předsedové předmětových komisí

přímé telefonní spojení: 572 637 260 + klapka

Jméno, příjmení, titul
Předmětová komise
Klapka
E-mail
Zuzana Hauerlandová, Mgr. Český jazyk a literatura 332 zuzana.hauerlandova(zavinac)gjak.cz
Jana Cahlová, Mgr. Anglický jazyk 205 jana.cahlova(zavinac)gjak.cz
Jana Pustinová, Mgr. Německý jazyk 234 jana.pustinova(zavinac)gjak.cz
Jana Bros – Svobodová, Mgr. Francouzština, ruština 233 jana.bros-svobodova(zavinac)gjak.cz
Blažena Pomykalová, Mgr. Španělština, latina 222 blazena.pomykalova(zavinac)gjak.cz
Radim Kopunec, Mgr. Matematika – Deskriptiva 211 radim.kopunec(zavinac)gjak.cz
Yveta Ančincová, Mgr. Fyzika + člověk a svět práce 213 yveta.ancincova(zavinac)gjak.cz
Veronika Říhová, Mgr. Chemie 311 veronika.rihova(zavinac)gjak.cz
Radislav Staš, Mgr. Biologie 235 radislav.stas(zavinac)gjak.cz
Jiří Hladiš, Mgr. Zeměpis 232 jiri.hladis(zavinac)gjak.cz
Zdeněk Zemčík, Mgr. Tělesná výchova 235 zdenek.zemcik(zavinac)gjak.cz
Jaroslava Šedová, Mgr. Základy společ. věd, OV 332 jaroslava.sedova(zavinac)gjak.cz
Drahoslav Viktorýn, RNDr. Informatika a výpočetní technika 204 drahoslav.viktoryn(zavinac)gjak.cz
Pavel Lečbych, Mgr. Estetická výchova 325 pavel.lecbych(zavinac)gjak.cz
Lenka Ertlová, Mgr. Dějepis 212 lenka.ertlova(zavinac)gjak.cz
   783  (by Google API)
GYMNÁZIUM UB