Předmětové komise

Předsedové předmětových komisí

přímé telefonní spojení: 572 637 260 + klapka

Jméno, příjmení, titul
Předmětová komise
Klapka
E-mail
Hana Uhrová, Mgr. Český jazyk a literatura 323 hana.uhrova(zavinac)gjak.cz
Milena Šišáková, Mgr. Anglický jazyk 401 milena.sisakova(zavinac)gjak.cz
Blažena Pomykalová, Mgr. Německý jazyk, francouzština, ruština, španělština, latina 223 blazena.pomykalova(zavinac)gjak.cz
Jaroslava Šedová, Mgr. Základy společ. věd, OV, dějepis 233 jaroslava.sedova(zavinac)gjak.cz
Vojtěch Lukáš, Mgr. Matematika, deskriptiva, fyzika + člověk a svět práce, informační a komunikační technologie 325 vojtech.likas(zavinac)gjak.cz
Radislav Staš, Mgr. Chemie, biologie, přírodopis, zeměpis 235 radislav.stas(zavinac)gjak.cz
Alena Ježková, Mgr. Tělesná výchova, estetická výchova 233 alena.jezkova(zavinac)gjak.cz

 

1 157
MENU