Organizace školního roku

2017/2018

 


Období školního vyučování:
začátek   1. pololetí      4.  9. 2017   (pondělí)
ukončení 1. pololetí     31. 1. 2018   (středa)
ukončení 2. pololetí     29. 6. 2018   (pátek)


Podzimní prázdniny:
26. a  27. 10. 2017  (čtvrtek a pátek)


Vánoční prázdniny:
23. 12. 2017 – 2. 1. 2018 (sobota – úterý)
3. 1. 2018    zahájení vyučování  (středa)


Pololetní prázdniny:           
2. 2. 2018 (pátek)


Jarní prázdniny:
19. 2. 2018 – 25. 2. 2018


Velikonoční prázdniny:
29. 3. – 30. 3. 2018  (čtvrtek – pátek)


Hlavní prázdniny:
2. 7. 2018  (pondělí) –  31. 8. 2018  (pátek)


Adaptační kurzy:
6. 9. – 8. 9. 2017 (prima + 1. ročník, Kopánky)


Kulturně poznávací zájezd Praha: 18. 9 – 22. 9. 2017 (třídy 4.B OA 4.A)

Jazykově poznávací zájezd Francie: 7. 9. – 15. 9. 2017


Přijímací zkoušky do prvních ročníků:
duben 2018 (bude upřesněno)


Ředitelské volno:
krajské kolo SOČ
20. 4. 2018


Písemná maturitní zkouška:
společná část
2. 5. – 15. 5. 2018


Ústní maturitní zkoušky:
společná i profilová část
16. 5. – 1. 6. 2018 (bude upřesněno)Klasifikační porady:

1. pololetí   29. 1. 2018   (pondělí)
2. pololetí – maturanti 24. 4. 2018 (úterý)
2. pololetí   25. 6. 2018   (pondělí)


Lyžařský výcvikový kurz:         
8
. 1. 2018  –  12. 1.  2018   (TA, QA, pondělí – pátek)
26. 2. 2018 –   2. 3.  2018   (1. ročník, pondělí – pátek)


Výběrový lyžařský kurz Alpy:
od 12. 3. – 17.  3.  2018


Vodácký kurz:
17. 6. – 21. 6. 2018 (neděle – čtvrtek)

Výlety tříd: v době vody (18. – 22. 6. 2018) a poslední týden (27. a 28. 6. 2018)


Třídní schůzky s rodiči:
pro rodiče všech studentů
17. 10.  2017  (úterý)
10.  4.  2018 
(úterý)

pro rodiče budoucího 1. ročníku a primy:
26. a 27. 6. 2018


Stužkovací večírky:
konec listopadu – polovina prosince (ne 1. 12)


Den otevřených dveří:
1. 12.  2017   (pátek, 14.00 – 17.00)
2. 12.  2017   (sobota, 9.00 – 12.00)
9. 2.  2018  (pátek, 14.00 – 17.00)


Ples gymnázia:
2. 3. 2018


Krajské kolo SOČ:
20. 4. 2018


 

V Uherském Brodě, 21. 8. 2017, Eva Kopečná

Schválil: RNDr. Jaroslav Krpal,

ředitel školy

   7 861  (by Google API)
GYMNÁZIUM UB