Organizace školního roku

2019/2020


Období školního vyučování:

začátek 1. pololetí 2. 9. 2019 (pondělí)

ukončení 1. pololetí 30. 1. 2020 (čtvrtek)

ukončení 2. pololetí 30. 6. 2020 (úterý)


Podzimní prázdniny:
29. a 30. 10. 2019 (úterý a středa)


Vánoční prázdniny:

23. 12. 2019 – 3. 1. 2020 (pondělí – pátek)

6. 1. 2020 zahájení vyučování (pondělí)


Pololetní prázdniny:           
31. 1. 2020 (pátek)


Jarní prázdniny:
2. 3. 2020 – 8. 3. 2020


Velikonoční prázdniny:
9. 4. 2020 (čtvrtek)


Hlavní prázdniny:
1. 7. 2020 (středa) – 31. 8. 2020 (pondělí)


Adaptační kurzy:
4. 9. – 6. 9. 2019 (prima + 1. ročník, Kopánky)


Kulturně poznávací zájezd Praha:
v týdnu od 16. 9. – 20. 9. 2019

Francie:
3. 9. – 12. 9. 2019


Lyžařský výcvikový kurz:
6. 1. 2020 – 10. 1. 2020 (TA, QA, pondělí – pátek)
3. 2. 2020 – 7. 2. 2020 (1. ročník, pondělí – pátek )


Výběrový lyžařský kurz Alpy:
březen 2020


Vodácký kurz:
14. 6. (neděle) – 18. 6. 2020 (čtvrtek)


Výlety tříd:
v rámci dnů s třídním učitelem v celém posledním červnovém týdnu


Přijímací zkoušky:
12. – 28. 4. 2020 (bude upřesněno)


Písemná maturitní zkouška:
písemná práce ČJaL + cizí jazyk – duben 2020
společná část 2. 5. (čtvrtek) – 15. 5. 2020

Ústní maturitní zkoušky:
společná i profilová část 18. 5. – 29. 5. 2020Klasifikační porady:
1. pololetí 27. 1. 2020 (pondělí)

2. pololetí – maturanti 27. 4. 2020 (pondělí)

2. pololetí 22. 6. 2020 (pondělí)


Třídní schůzky s rodiči:
pro rodiče všech studentů

22. 10. 2019 (úterý)

7. 4. 2020 (úterý)

pro rodiče budoucího 1. ročníku a primy:
23. a 24. 6. 2020


Den otevřených dveří:
29. 11. 2019 (pátek, 14.00 – 17.00)

30. 11. 2019 (sobota, 9.00 – 12.00)

7. 2. 2020 (pátek, 14.00 – 17.00)


Stužkovací večírky:
konec listopadu – polovina prosince (ne 29. 11.)


Ples gymnázia:
14. 2. 2020


Krajské kolo SOČ:
duben 2019 – bude upřesněno, ředitelské volno


Uherský Brod 21. 8. 2019

Mgr. Karel Machálek, ředitel školy

12 736
MENU