Organizace školního roku

2018/2019


Období školního vyučování:

začátek 1. pololetí: 3. 9. 2018 (pondělí)

ukončení 1. pololetí: 31. 1. 2019 (čtvrtek)

ukončení 2. pololetí: 28. 6. 2019 (pátek)


Podzimní prázdniny:
29. a 30. 10. 2018 (pondělí a úterý)


Vánoční prázdniny:

22. 12. 2018 – 2. 1. 2019 (sobota – středa)

3. 1. 2019 zahájení vyučování (čtvrtek)


Pololetní prázdniny:           
1. 2. 2019 (pátek)


Jarní prázdniny:
25. 2. 2019 – 3. 3. 2019


Velikonoční prázdniny:
18. 4. 2019 (čtvrtek)


Hlavní prázdniny:
29. 6. 2019 (sobota) – 1. 9. 2019 (neděle)


Adaptační kurzy:
5. 9. – 7. 9. 2018 (prima + 1. ročník, Kopánky)


Kulturně poznávací zájezd Praha:
17. 9. – 19. 9. 2018

SRN:
14. 10. – 20. 10. 2018
, kvarta

Španělsko – Barcelona:
24. 3. – 30. 3. 2019

Švýcarsko – CERN:
13. 5. – 18. 5. 2019


Sportovní kurz Itálie:
31. 8. – 9. 9. 2018


Lyžařský výcvikový kurz:
7. 1. 2019 – 11. 1. 2019 (TA, QA, pondělí – pátek)
4. 2. 2019 – 8. 2. 2019 (1. ročník, pondělí – pátek )


Výběrový lyžařský kurz Alpy:
11. – 16. 3. 2019


Vodácký kurz:
16. 6. (neděle) – 20. 6. 2019 (čtvrtek)


Výlety tříd:
v rámci dnů s třídním učitelem v posledním červnovém týdnu (25. 6. – 27. 6.)


Přijímací zkoušky:
duben 2019 (bude upřesněno)


Písemná maturitní zkouška:
společná část 2. 5. (čtvrtek) – 15. 5. 2019

Ústní maturitní zkoušky:
společná i profilová část 20. 5. – 31. 5. 2019Klasifikační porady:
1. pololetí 28. 1. 2019 (pondělí)

2. pololetí – maturanti 25. 4. 2019 (čtvrtek)

2. pololetí 24. 6. 2019 (pondělí)


Třídní schůzky s rodiči: pro rodiče všech studentů

23. 10. 2018 (úterý)

9. 4. 2019 (úterý)

pro rodiče budoucího 1. ročníku a primy: 25. a 26. 6. 2019


Den otevřených dveří:
30. 11. 2018 (pátek, 14.00 – 17.00)

1. 12. 2018 (sobota, 9.00 – 12.00)

15. 2. 2019 (pátek, 14.00 – 17.00)


GAUDEAMUS:
24. 10. 2018 – ředitelské volno maturanti


Stužkovací večírky:
konec listopadu – polovina prosince (ne 30. 11.)


Ples gymnázia:
22. 2. 2019


Krajské kolo SOČ:
24. duben 2019 (středa), ředitelské volno


Uherský Brod 21. 8. 2018, Mgr. Eva Kopečná

Schválil: RNDr. Jaroslav Krpal, ředitel školy