Školní jídelna

Objednávání jídla:

1. den dopředu v jídelně
2. na 10 dnů dopředu ve spojovacím krčku školy
3. pomocí internetu, odkaz ZDE

 

 

 

Základní informace

Ve školní jídelně je možno si vybrat ze dvou druhů jídel podle jídelníčku.

Škola nabízí studentům dietní stravování podle předpisů MŠMT:
bezlepkovou dietu a šetřící dietu na základě lékařské zprávy.
Garantem dietního stravování je nutriční terapeutka paní Darja Černá.

Pokud se studentovi během dopoledne udělá nevolno a on jde domů, nemusí nechat propadnout oběd, ale má možnost si jej vyzvednout v našich jídlonosičích. Od druhého dne nemoci se situace mění.

Během dalších dnů nemoci si může nechat jídlo donášet ze školní jídelny ve vlastních jídlonosičích. Za obědy odebrané v době nemoci se připlácí 25 Kč (režijní a mzdové náklady).


 

Vedoucí školní kuchyně

  • Dana Straková

e-mail: strakova@gjak.cz
telefon: 572 637 264

Hlavní kuchařka

  • Libuše Plášková

Samostatná kuchařka

  • Petra Zajdová

Pomocné kuchařky

  • Ivana Novotná
  • Jana Kovaříková

Úklid jídelny a kuchyně

  • Ludmila Horňáková

 


Cena stravného

Vážení rodiče,

v návaznosti na nárůst cen vstupních surovin dochází ve školní jídelně od 1. března 2017 k navýšení cen stravného (o 1 Kč, respektive o 2 Kč na 1 odebraný oběd).
Nové ceny stravného nám umožní zachování kvality a pestrosti obědů. Pokud nedojde k zásadním změnám, budeme se snažit garantovat nové ceny minimálně do konce příštího školního roku.

Od 1. března 2017
budou úhrady za oběd následující:

žáci do 14 let – 27,- Kč/oběd
žáci od 15 let – 32,- Kč/oběd

Prosím, abyste v případě, že máte nastaven inkasní limit pro odeslání platby na účet školy, prověřili a případně upravili jeho výši tak, aby vyhovovala i zvýšené ceně stravného.

Děkuji za pochopení.

RNDr. Jaroslav Krpal
ředitel školy

   4 085  (by Google API)
GYMNÁZIUM UB