Přehled akcí

16 Po
Celý den
Filmové představení, film Na střeše
Filmové představení, film Na střeše
Pro 16 celý den
Filmové představení pro třídy kvarta až septima, první, druhé a třetí ročníky (dle rozpisu).
0:00
1:00
2:00
3:00
4:00
5:00
6:00
7:00
8:00
9:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
4 037
MENU