Aktuálně

Po stopách orchidejí

6 Čvn , 2016   Gallery

V úterý 31. 5. 2016 jsme měli možnost zúčastnit se s žáky z biologického kroužku botanické exkurze pod vedením známé ochránkyně přírody paní Vlasty Ondrové.

Na našich toulkách po význačných lokalitách Bílých Karpat jsme mohli pozorovat celosvětově vzácné druhy z čeledi vstavačovitých rostlin jako např. prstnatec májový, bradáček vejčitý, tořič včelonosný, střevíčník pantoflíček, či všivec statný a také další botanicky zajímavé druhy rostlin.

 

 

329