Aktuálně

MS Excel

12 Dub , 2016  

Využití Excelu k ověření platnosti rovnice postupné vlny…
Eliška Mičová 2.B
y=ym sin(2PI(t/T – x/L))

PostupnaVlna

186