Aktuálně

Fairtradová výuka

8 Bře , 2016  

I letos se u nás učilo o spravedlivém obchodě. Již přes půl roku se naše gymnázium pyšní titulem Fairtradová škola, tzn., že podporuje pěstitele ze zemí globálního Jihu. Všechny fairtradové školy, mimo jiné způsoby podpory, o této problematice ve vyučování informují studenty a nejinak tomu bylo i na GJAK.

ZÚČASTNILA SE VĚTŠINA TŘÍD
Oproti loňsku, kdy si studenti fairtradovou výuku mohli užít dvakrát, jsme letos prozatím stanovili jeden termín. Ten probíhal od konce února do začátku března a na programu se podílelo asi deset profesorů. Kromě základů společenských věd, biologie, zeměpisu a angličtiny jsme opět uspořádali i férovou hudební výchovu, v níž naše škola drží prvenství.
Protože se Fairtrade stará nejen o to, aby dostali pěstitelé spravedlivě zaplaceno, ale i o dodržování lidských a pracovních práv, životní prostředí, nebo o dodržení toho, aby nepracovaly děti, odráží se vše i v tomto druhu výuky. Fairtradové vyučování studenty vede k ekologickému postoji k okolí, ale ovšem také přibližuje skutečnosti, které obyčejný spotřebitel nevidí, hledá řešení a srovnává životy lidí na světě. Například skutečnost, že člověk ročně spotřebuje v průměru tři sta igelitových tašek, přičemž v oceánech plavou tisíce kusů odpadu na kilometr čtvereční, třeťáky zvedla ze židlí.
V dohlednu se plánují i další způsoby, jak prakticky Fairtrade studentům naší školy přiblížit.

FAIRTRADOVÉ GYMNÁZIUM INFORMUJE VEŘEJNOST
Studenti z řídicí skupiny Fairtrade GJAK, která má za úkol organizovat fairtradové akce na škole i ve městě, v uplynulém pololetí několikrát Fairtrade prezentovali veřejnosti. Na podzim mohli Broďané zhlédnout tematickou výstavu o kávě v parku na Mariánském náměstí nebo nás navštívit na BrodEXPO. Také se k nám podívali pěstitelé kávy z Latinské Ameriky, kteří na kávu do Café Clubu pozvali i občany Uherského Brodu. Rovněž jsme se ukázali na Vege-Najtu a jsme součástí každých dnů otevřených dveří na gymnáziu.
U příležitosti oslav Dne Země nás můžete najít na Masarykově náměstí anebo za námi v květnu dojít férově posnídat.
Naše další akce a novinky můžete sledovat i na facebookovém profilu Fairtrade GJAK.
za řídicí skupinu Fairtrade GJAK, Tomáš Lukeš, 3.B
——————————-
Děkujeme za ochotu a spolupráci.

82