Aktuálně

GJAK? Správná volba!

16 Úno , 2016  

Blíží se termíny přijímacích zkoušek…

(viz přijímací řízení>>)


 

Všichni na jednom jevišti velikého světa stojíme, a cokoli se tu koná, všech se týče.

J. A. Komenský

 

ŠKOLA

 • se 120letou tradicí
 • se stabilním aprobovaným pedagogickým sborem
 • s příznivým klimatem
 • pravidelnou spoluprací s rodiči – Sdružení rodičů a přátel gymnázia
 • s fungujícím studentským parlamentem
 • s přípravou pro studium v zahraničí
 • s umístěním mezi TOP 10 středními školami, které nejlépe připravují absolventy pro studium na VUT v Brně

 

budova2

 

STUDIUM

 • 8leté a 4leté gymnázium
 • výuka 5 světových jazyků a latiny anglický, německý, francouzský, španělský a ruský jazyk
 • Velká Británie, Francie, Španělsko, Německo
 • všestranná příprava, absolventi přijímáni na vysoké školy přírodovědného, technického, ekonomického, humanitního i uměleckého zaměření
 • součástí gymnázia je jazyková škola, nabízí jednoletý přípravný kurz ke SJZ a FCE z angličtiny, úroveň B2
 • spolupráce s vědeckými institucemi (Mezinárodní centrum klinického výzkumu ICRC Brno, Psychologický ústav AV ČR Brno)

 

 

VYBAVENOST

 • moderně nadstandardně vybavené učebny a odborné posluchárny
 • laboratoř biologie, fyziky a chemie
 • dvě tělocvičny
 • taneční zrcadlový sál
 • posilovna
 • dvě učebny ICT
 • multimediální učebna
 • informační centrum
 • školní jídelna (výběr ze 2 jídel)

 

DSC_0085

 

SOUTĚŽE, OLYMPIÁDY, PROJEKTY

 • podpora talentovaných studentů
 • přední umístění mezi školami Zlínského kraje v „Excelenci středních škol“ (ve školním roce 2012/2013 – 1. místo, 2013/2014 – 2. místo, 2014/2015 – 1. místo)
 • úspěchy v soutěžích a olympiádách v okresních, krajských, celostátních i mezinárodních kolech
 • SOČ (pravidelně organizujeme krajské kolo)
 • zapojení do projektů Comenius, e-Twinning, Naše Evropa – můj kraj
 • projekt Film a škola
 • sportovní soutěže

ÚSPĚCHY  STUDENTŮ

 • Anna Maňasová
  studium Cambridge
 • Michal Buráň
  mezinárodní kolo Matematické olympiády Argentina
  mezinárodní kolo Matematické olympiády Kolumbie
  studium Cambridge
 • Stanislav Chvíla
  mezinárodní kolo Chemické olympiády Vietnam
  mezinárodní kolo Chemické olympiády Ázerbajdžán

 

chvila

 

SPORTOVNÍ KURZY

 • lyžařský (Beskydy, Alpy)
 • vodácký (jižní Čechy)
 • adaptační (prima a 1. ročník, Kopánky)
 • letní sportovní kurz Itálie

EXKURZE

 • Praha
 • Vídeň
 • Osvětim
 • Dukovany, Dlouhé Stráně
 • Hvězdárna Brno

 BESEDY

 • s významnými osobnostmi
 • s pamětníky
 • s odborníky
 • k významným výročím i k aktuálnímu dění
 • v rámci peer programu

 VOLNÝ ČAS, ZÁJMOVÁ ČINNOST

 • folklorní soubor JAKUB (hudební a taneční složka)
 • pěvecký sbor Campana
 • studentský časopis Doutnák
 • Debrujáři
 • francouzský šanson
 • programování
 • sportovní vyžití

SPOLEČENSKÉ AKCE

 • výstavy výtvarných prací studentů
 • školní akademie
 • předplatné Slovácké divadlo Uherské Hradiště
 • taneční kurzy
 • stužkovací večírky
 • maturitní ples

SPORT

2012/13 – 3. místo na Mistrovství republiky v přespolním běhu kategorie IV – Hradec Králové

2012/13 – 2. místo na Mistrovství republiky středních škol ve florbalu – Jedovnice

2014/15 – 3. místo na Mistrovství republiky středních škol ve florbalu – Brno

PŘÍLOHY:

Tab_tridy

UČEBNÍ PLÁNY

Studijní obor: 7941K/81
Platí od: 1. 9. 2014
Osmileté studium

Tab_predmety2

Studijní obory: 7941K/81, 7941K/41
Platí od: 1. 9. 2014
Vyšší stupeň osmiletého studia, čtyřleté studium

Tab_predmety11

 

PŘEHLED VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ

Tab3_predmety

ZÁJMOVÉ KROUŽKY

tab_krouzky


pozn.: foto – licence Public Domain – P. Kratochvíl

6 162

MENU