Aktuálně

Aktuality k přijímacímu řízení

7 Kvě , 2021  

 • Výsledky přijímacích zkoušek ZDE
  a na vývěsce školy (potřebujete kódy z přijímaček)
 • Proběhly přijímací zkoušky “CERMAT”
  čtyřleté studium:  3. 5. 2021, 4. 5. 2021
  osmileté studium: 5. 5. 2021, 6. 5. 2021
  náhradní termín: 2. 6. 2021, 3. 6. 2021
 • Dodatek k náhradnímu termínu

 

 • Přijímací zkoušky – dodatek

Na základě nového opatření obecné povahy ze dne 7. 5. 2021 platí:

Pro žáky 9. tříd: Uchazeč, který měl konat oba termíny jednotné přijímací zkoušky na jedné škole a jeden z termínů nekonal, může konat tuto zkoušku v náhradním termínu bez ohledu na důvod jejího nekonání v řádném termínu, pokud potvrdí řediteli školy, na které měl konat oba termíny jednotné přijímací zkoušky, do 14. května 2021, že bude konat tuto zkoušku v náhradním termínu. Potvrdit konání zkoušky v náhradním termínu nemusí uchazeč, který se řádně omluvil a již mu právo konat zkoušku v náhradním termínu vzniklo nebo vznikne.

Pro všechny uchazeče: Uchazeč může ve školním roce 2020/2021 vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení, pokud byl následně v prvním kole přijímacího řízení přijat ke vzdělávání ve střední škole po konání přijímací zkoušky v náhradním termínu.

 

 • Informace k testování uchazečů na COVID-19
Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví je stanoveno, že se uchazeči o střední vzdělání umožní přítomnost na přijímací zkoušce pouze za předpokladu, že

a) nevykazuje příznaky onemocnění COVID-19, a

b) před konáním zkoušky předloží potvrzení o negativním výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, provedených ve škole, jíž je žákem, a to nejdéle v posledních 7 dnech.

Potvrzení (uvedené v části b) může být nahrazeno také

 • dokladem o tom, že uchazeč prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula stanovená doba izolace a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní,
 • dokladem vydaným poskytovatelem zdravotních služeb o negativním výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, který byl proveden v posledních 7 dnech,
 • certifikátem Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, pokud od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu uplynulo nejméně 14 dnů.

Žák má právo testování požadovat ve své škole. Škola má povinnost testování žákovi poskytnout a vydat mu o tom doklad.

Vydané doklady kontroluje střední škola při vstupu žáků do budovy školy k vykonání přijímací zkoušky.

Účast na jednotné přijímací zkoušce nebude umožněna žákovi, který nepředloží nutné doklady a odmítne se nechat otestovat na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 přímo ve střední škole.

Naše gymnázium ve výjimečných případech nabízí žákům možnost provedení testu bezprostředně před zkouškou. V případě, že nemáte potřebný doklad (ztratili jste ho, je zničený, apod.), dostavte se v 7:30 ke vchodu do budovy školy.

Další informace v dokumentu MŠMT naleznete ZDE.

2 010