Aktuálně

Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám distančně

13 Led , 2021  

Žákům 5. a 9. tříd ZŠ, kteří se budou hlásit ke studiu na naší škole, nabízíme možnost navštěvovat přípravné kurzy k přijímacím zkouškám z ČJ a MA. Jsou zaměřeny na seznámení se s typy testových úloh a možnými strategiemi jejich řešení.

Kurzy budou probíhat vždy v úterý od 14.45 do 17.00 hod. v následujících termínech: 16. 2., 23. 2. a 2. 3. 2021. Každý předmět je tedy vyučován celkem 3krát po dobu 60 minut, mezi předměty je asi 15minutová přestávka.

S ohledem na epidemiologickou situaci bylo rozhodnuto, že kurzy proběhnou distančně.

Distanční forma (on-line)

  • on-line v prostředí Microsoft Teams
  • úterý 16. 2., 23. 2. a 2. 3. 2021 (v případě většího počtu zájemců také ve středu)
  •  14.45 hod. – 17.00 hod.
  • poplatek činí celkem 300 Kč.

Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám – přihlašování ukončeno

1 119