Aktuálně

Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám – přihláška

13 Led , 2021  

Žákům 5. a 9. tříd ZŠ, kteří se budou hlásit ke studiu na naší škole, nabízíme možnost navštěvovat přípravné kurzy k přijímacím zkouškám z ČJ a MA. Jsou zaměřeny na seznámení se s typy testových úloh a možnými strategiemi jejich řešení.

Kurzy budou probíhat vždy v úterý od 14.45 do 17.00 hod. v následujících termínech: 16. 2., 23. 2. a 2. 3. 2021. Každý předmět je tedy vyučován celkem 3krát po dobu 60 minut, mezi předměty je asi 15minutová přestávka.

S ohledem na epidemiologickou situaci a nejistotu, zda budou či nebudou moci žáci přijít do školy, máme připravené dvě varianty. Realizována bude právě jedna z nich. Zvolená varianta bude zveřejněna na webových stránkách školy nejpozději 29. 1. 2021.

a) Prezenční forma

  • žáci budou moci přijít do školy
  • úterý 16. 2., 23. 2. a 2. 3. 2021
  • 14.45 hod. – 17.00 hod.
  • poplatek činí celkem 300 Kč

b) Distanční forma (on-line)

  • on-line v prostředí Microsoft Teams
  • úterý 16. 2., 23. 2. a 2. 3. 2021 (v případě většího počtu zájemců také ve středu)
  •  14.45 hod. – 17.00 hod.
  • poplatek činí celkem 300 Kč.

 

Pro zařazení do kurzů je nutné se přihlásit do úterý 2. 2. 2021 do 14:00 pomocí elektronického formuláře (níže), případně na adrese: ivana.vrbova@gjak.cz
V přihlášce (typu e-mail), prosím, uveďte:
• jméno a příjmení žáka,
• typ studia (osmileté gymnázium / čtyřleté gymnázium),
• e-mail žáka,
• e-mail rodiče (zákonného zástupce),
• zkušenosti žáka s prací v MS Teams (ano / ne).
Prosíme o respektování termínu. Následně budou rodičům (zákonným zástupcům) žáka zaslány další informace.

Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám – přihláška


Položky označené * jsou povinné

 

305