Aktuálně

Aktuálně na gymnáziu

7 Kvě , 2021  

Výuka od 24. 5. 2021 – prezenčně celá škola


Všechny třídy (s výjimkou maturantů) mají prezenční výuku, tj. ve škole, bez rotací.
Používaný je rozvrh COVID, návrat (žáci jsou převážně ve svých kmenových učebnách).
V pondělí 24. 5. je první hodina třídnická, žáci jedné třídy jsou vždy v jedné učebně. V rámci této hodiny také proběhne testování žáků (na covid).

Vzpomínky na distanční výuku:

472