Aktuálně

Aktuálně na gymnáziu od 19. 10. 2020

14 Říj , 2020  

Na základě vyhodnocení zkušeností z dosavadní distanční výuky a aktuální epidemiologické situace jsme rozhodli, že posílíme od pondělí 19. 10. 2020 on-line výuku.

  • zde je rozvrh s vyznačením on-line hodin
  • info distanční výuka
  • distanční výuka je povinná
  • absence musí být omluvená třídním učitelem
  • školní stravování je možné i v době distanční výuky
    (žáci mohou využít vchod od velkých schodů)
    (jídlo je možné odebrat i do jídlonosičů)

Ve dnech 26. 10 – 30. 10. 2020 výuka neprobíhá.

222