Aktuálně

Ostrá expedice zdárně ukončila bronzovou úroveň DofE

10 Zář , 2020   Gallery

Pro připomenutí přidávám několik základních bodů a pravidel DofE. Program má tři úrovně – bronzovou, stříbrnou a zlatou. V každé úrovni si účastník stanoví pro něho dosažitelný, ale zároveň dostatečně motivující cíl v oblastech rozvoj dovednosti, sportovní aktivita a dobrovolnictví.

Těmto činnostem se následně věnuje pravidelně alespoň 1 hodinu týdně po určitou dobu a snaží se dosáhnout vytyčeného cíle. Čtvrtým úkolem je absolvovat expedici – výpravu s ostatními do neznámé oblasti. („Ostré“ expedici předchází průprava ve formě přípravných schůzek a „cvičná“ expedice. Účastnit se tedy mohou i ti, kteří ještě nikdy v životě nenocovali v přírodě.)

V návaznosti na cvičnou expedici na Pálavě, kde jsme společnými silami doladili nedokonalosti, jsme se vydali na ostrou expedici. Zamířili jsme zdolat Vizovické vrchy (z Vizovic do Horní Lidče) a pěší trasu rozdělili na dva dny, abychom stíhali plnit stanovený cíl: čištění přírody. Podél trasy se nám podařilo nasbírat několik pytlů odpadků. Přenocovali jsme ve stanech na Bařince a brzy ráno naše kroky zamířily směrem k Horní Lidči. Po celou dobu expedice na nás dohlíželi dva vedoucí- Mgr. Milena Šišáková a Tomáš Haloda, kteří hodnotili plánování trasy, rozdělení rolí, orientaci v terénu i plnění cíle. Podařilo se nám všem expedici dokončit a teď už nás kromě puchýřů a natažených svalů čeká odměna ve formě bronzového certifikátu. Úspěšní absolventi programu získávají pamětní odznak a certifikát při závěrečné ceremonii (pořádá Národní kancelář DofE), který o držiteli vypovídá, že program absolvoval – tj. že se dovede cílevědomě zaměřit na seberozvoj a překonávání překážek. Tato ceremonie proběhne na podzim a my vás budeme rádi informovat o jejím průběhu.

Žádná z těchto aktivit by se nemohla zrealizovat bez podpory vedení gymnázia a bez finanční pomoci z města Uherský Brod, za což jsme nesmírně vděční.

Eliška Mudráková, 3.B a Mgr. Milena Šišáková – Koordinátorka DofE

 

foto: Lukáš Chovanec

184