Aktuálně

Přijímací zkoušky, náhradní termín

9 Čvn , 2020  

Vážená uchazečko, vážený uchazeči,

protože jste se nedostavil(a) k řádnému termínu jednotné přijímací zkoušky, zveme vás k jejímu vykonání v náhradním termínu.

Náhradní termín jednotné přijímací zkoušky vyhlásilo ministerstvo na úterý 23. června 2020 pro všechny obory vzdělávání (pro čtyřleté obory vzdělávání i pro obory vzdělání osmiletých gymnázií).

Uchazeč koná jednotnou přijímací zkoušku vždy na škole uvedené na přihlášce první v pořadí. Pokud se koná jednotná přijímací zkouška pouze na škole, kterou uchazeč uvedl na přihlášce jako druhou v pořadí, koná uchazeč jednotnou přijímací zkoušku na této druhé škole.

Pozvánka s přílohami ke konání jednotných testů bude uchazečům (zákonným zástupcům) rovněž zaslána poštou a emailem. Je v ní uvedeno také kódové číslo (evidenční číslo přihlášky), které bylo uchazeči přiřazeno (je stejné jako v termínu původním).

Uchazeči (žáci) z rizikových skupin se dostaví na zkoušku o 30 minut dříve, než je čas uvedený v pozvánce či oznámení, tj. v 8:00. Žáci z nerizikových skupin se dostaví v 8:15. Všichni žáci odevzdají při vstupu do budovy čestné prohlášení (viz příloha), které musí být podepsáno zákonným zástupcem nezletilého žáka.

Při vstupu do budovy věnujte také pozornost orientační tabuli s rozdělením žáků do skupin a s číslem učebny, která je Vám určena.

Další informace nutné k vykonání přijímací zkoušky naleznete níže.

S ohledem na možné změny, prosíme, sledujte aktuální informace na webu školy.

Dovolte, abych Vám při zkoušce popřál hodně zdaru.

S pozdravem
Mgr. Karel Machálek
ředitel školyDalší informace …

 

656

MENU