Aktuálně

Přijímací zkoušky – pozvánka

11 Kvě , 2020   Gallery

Vážená uchazečko, vážený uchazeči,

na základě přihlášky k dennímu studiu na Gymnáziu J. A. Komenského a Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod ve školním roce 2020/2021 Vás zvu na jednotnou přijímací zkoušku.

Termín jednotné přijímací zkoušky vyhlásilo ministerstvo na pondělí 8. června 2020 pro čtyřleté obory vzdělávání a na úterý 9. června 2020 pro obory vzdělání osmiletých gymnázií. Uchazeč koná jednotnou přijímací zkoušku vždy na škole uvedené na přihlášce první v pořadí. Pokud se koná jednotná přijímací zkouška pouze na škole, kterou uchazeč uvedl na přihlášce jako druhou v pořadí, koná uchazeč jednotnou přijímací zkoušku na této druhé škole.

Pozvánka ke konání jednotných testů s přílohami byla uchazečům (zákonným zástupcům) rovněž zaslána poštou a emailem. Je v ní uvedeno také kódové číslo (evidenční číslo přihlášky), které bylo uchazeči přiřazeno.

Uchazeči (žáci) z rizikových skupin se dostaví na zkoušku o 30 minut dříve, než je čas uvedený v pozvánce či oznámení, tj. v 8:00. Žáci z nerizikových skupin se dostaví v 8:15. Všichni žáci odevzdají při vstupu do budovy čestné prohlášení (viz příloha), které musí být podepsáno zákonným zástupcem nezletilého žáka.

Při vstupu do budovy věnujte také pozornost orientační tabuli s rozdělením žáků do skupin a s číslem učebny, která je Vám určena.

Další informace nutné k vykonání přijímací zkoušky naleznete níže.

S ohledem na možné změny, prosíme, sledujte aktuální informace na webu školy.

Dovolte, abych Vám při písemné zkoušce popřál hodně zdaru a duševní pohody.

S pozdravem

Mgr. Karel Machálek
ředitel školyVíce podrobností…

 

131

MENU