Aktuálně

Co nás čeká v červnu 2020

12 Kvě , 2020  

  • Maturity, přijímací řízení
  • Od 8. 6. 2020 – individuální, skupinové konzultace, třídnické hodiny

 

Od 8. 6. 2020 je umožněna osobní přítomnost žáků ve škole za účelem:

  • individuálních nebo skupinových konzultací,
  • setkání s vyučujícím navazující na vzdělávání na dálku a v souvislosti s hodnocením vzdělávání za druhé pololetí,
  • třídnické hodiny,
  • vyzvednutí školních potřeb a individuálních věcí žáků,
  • odevzdání a převzetí učebnic,
  • předání vysvědčení.

Informace k ochraně zdraví a provozu školy jsou uvedeny v samostatném dokumentu. Při prvním vstupu do školy předkládá žák vyplněné a podepsané čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. Vzor prohlášení lze stáhnout z webu MŠMT, z webu školy nebo ze školní aplikace Bakaláři (nástěnka školy).

Hlavní vzdělávací aktivitou pro žáky zůstává vzdělávání na dálku.

Ke stažení:
Informace k ochraně zdraví a provozu školy (pdf)

Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (pdf)

 

Harmonogram na červen

Maturitní zkoušky

Písemná část: 1. 6., 2. 6.

Ústní část: 10. až 15. 6. (třídy 4.A, 4.B), 16. až 19. 6. (třída OA)

Předání maturitních vysvědčení (bude upřesněno)

Jednotná přijímací zkouška

Čtyřleté studium: 8. 6.

Osmileté studium: 9. 6.

Náhradní termín: 23. 6.

Individuální nebo skupinové konzultace

Vždy po předchozí domluvě vyučujících se žáky.

8. 6., 9. 6.     od 13:00
10.  až 19. 6.     od 8:00

 

Třídnické hodiny, u žáků nižšího gymnázia spojeno s odevzdáním a převzetím učebnic

Přesný časový harmonogram a způsob rozdělení žáků na dvě skupiny sdělí žákům jejich třídní učitel (pokud není dále přesně uvedeno).

18. 6. třída KA (uč. 403), 8:00 až 10:00

19. 6. třída KA (uč. 403), 8:00 až 10:00

22. 6. třída TA (uč. 403), 8:00 až 11:00, 11:30 až 14:30

22. 6. třídy 2.A (uč. 603), 2.B (uč. 503), 8:00 až 9:30, 10:00 až 11:30

23. 6. třídy 3.A (uč. 502), 3.B (uč. 603), YA (uč. 503), 8:00 až 9:30, 10:00 až 11:30

24. 6. třída SA (uč. 403), 8:00 až 11:00, 11:30 až 14:30

24. 6. třídy QA (uč. 603), XA (uč. 503), 8:00 až 9:30, 10:00 až 11:30

25. 6. třídy 1.A (uč. 603), 1.B (uč. 503), 8:00 až 9:30, 10:00 až 11:30

26. 6. třída PA (uč. 403), 8:00 až 11:00, 11:30 až 14:30

Vyzvednutí školních potřeb a individuálních věcí žáků

Žáci si průběžně během jejich docházky do školy odnesou osobní věci, vyklidí šatní skříňky.

Předání výročních vysvědčení žákům (nematuritních ročníků)

Proběhne 30. 6., způsob předání bude upřesněn.

(pozn. ilustrační foto)

1 420