Aktuálně

Vyhlášení nouzového stavu ze dne 12. 3. 2020

28 Úno , 2020  

Sledujeme aktuální situaci, naše dřívější nařízení vydaná ke dni 10. 3. 2020 zůstávají v platnosti. V případě změn vás budeme informovat.

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 10. 3. 2020: Všichni žáci školy jsou od 11. 3. 2020 do odvolání doma, ruší se také veškeré akce spojené se školou.


Vážení rodiče, zákonní zástupci a žáci,

v souvislosti s šířením onemocnění COVID-19 Bezpečnostní rada státu vydala mimořádné opatření. S účinností ode dne 11. března 2020 se zakazuje osobní přítomnost žáků ve středních školách a školských zařízeních.

Toto opatření zatím nemá časové ohraničení. Výuka bude probíhat přes webovou aplikaci Bakaláři. Garantovaná dostupnost je přes počítač, na mobilním telefonu nemusí být možnost otevřít přílohy.

Všechny další informace budeme umisťovat na webové stránky školy www.gjak.cz. Věnujte jim prosím v následujících dnech pozornost.

Děkuji za pochopení a za spolupráci.

Mgr. Karel Machálek, ředitel

Gymnázium J. A. Komenského a JŠ s právem SJZ Uherský Brod, Komenského 169, 688 01 Uherský Brod, Telefon: 572 632 460


PDF dokumenty:

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví 10. 3. 2020 (pdf)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví 6. 3. 2020 (pdf)

Krajská hygienická stanice ZK – leták COVID 5. 3. 2020 (pdf)

Základní zásady v období zvýšeného výskytu respirací (pdf)

Vzhledem k vývoji epidemiologické situace ve výskytu onemocnění novým koronavirem a aktualizaci souvisejících odborných dokumentů Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí upozorňujeme, že mezi oblasti s předpokládaným komunitním přenosem COVID-2019 jsou aktuálně řazeny:

Čína, Írán, Itálie, Jižní Korea, Francie, Španělsko, Německo, Švýcarsko, Norsko, Dánsko, Nizozemsko, Švédsko, Velká Británie, Belgie a Rakousko.Zdroj: https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/vlada-mimoradne-jednani-koronavirus-covid-19.A200313_061812_domaci_kop

Jak se chovat po návratu mezi oblasti s předpokládaným komunitním přenosem COVID-2019

V případě, že nemáte žádné příznaky:

  • omezte v maximální možné míře kontakt s veřejností
  • pečlivě sledujte svůj zdravotní stav po dobu 14 dnů od návratu z rizikových oblastí

Zaměřte se na tyto příznaky respiračního onemocnění:

  • horečka vyšší než 38 °C
  • kašel
  • potíže při dýchaní
  • bolesti svalů, kloubů
  • zimnice, třesavka

V případě, že pozorujete u sebe příznaky respiračního onemocnění (teplotu, kašel, bolesti svalů, kloubů, zimnici, třesavku apod.):

  • zůstaňte doma
  • ihned telefonicky kontaktujte svého lékaře nebo epidemiologa Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně a postupujte dle jeho pokynů

Kontaktní telefonní čísla

Protiepidemický odbor Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně – pevné linky v pracovní době:

577 006 741, 577 006 742, 577 006 743, 577 006 759

mobilní čísla mimo pracovní dobu:

MUDr. Jana Hošková tel.: + 420 602 156 923

MUDr. Vlasta Fojtíková tel.: + 420 725 105 497

e-mail: epidat@khszlin.cz


Přehled důležitých odkazů:
http://www.mzcr.cz/obsah/koronavirus-covid-2019_4122_1.html
http://szu.cz/tema/prevence/2019ncov
https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/aktualni_doporuceni_a_varovani/index.html

 

2 126