Aktuálně

Výstava Zlatý poklad Inků

17 Led , 2020  

V předvánočním týdnu navštívila třída 1. A. výstavu Zlatý poklad Inků v Brně.  Na této výstavě si studenti mohli rozšířit vědomosti, které se přímo týkají studia španělštiny, kterou si vybrali jako druhý světový jazyk.

Zcela názorně a podrobně se dozvěděli o předkolumbovských civilizacích, jejich způsobu života, ujasnili si přesná místa, kde se v Latinské Americe vyskytovaly. Na údaje o těchto civilizacích navázaly informace o jejich dobývání Španěly, což je také součástí osnov výuky španělštiny.

Po výstavě se studenti pokochali atmosférou předvánočního Brna a mohli spokojeně začít vánoční prázdniny.

Mgr. Andrea Mošťková

387