Aktuálně

Seminář Rozhoduj o Evropě – Staň se na den tvůrcem evropské politiky

13 Pro , 2019   Gallery

Dne 9. 12. 2019 se v budově Magistrátu města Olomouce uskutečnil regionální seminář vzdělávacího projektu Rozhoduj o Evropě – Staň se na den tvůrcem evropské politiky, který pořádala organizace EUTIS.

Naši školu reprezentovali Tomáš Bráborec (YA), Jan Kapsa a Jiří Daniel Trávníček (oba 3. A). Celkem 40 účastníků tohoto semináře se rozdělilo na 2 skupiny – v jedné si vyzkoušeli práci europoslanců v Evropském parlamentu a v druhé hájili zájmy jednotlivých zemí Evropské unie na zasedání Rady EU. Projednávaným tématem bylo nařízení o minimálních požadavcích na opětovné využití vody, jednoduše řešeno, jak lépe hospodařit s vodou v kontextu klimatické změny. Po odděleném jednání na půdě Evropského parlamentu a Rady EU jsme se spojili a debatovali nad touto problematikou společně. Po určitých ústupcích z obou stran jsme jednomyslně schválili závěrečnou podobu návrhu.

Poté následovala asi hodinová debata s odborníky na velmi zajímavá a aktuální témata. Každý si mohl podle osobního zájmu vybrat, zda se zapojí do debaty na téma „Krize rusko-českých vztahů“, „Vyřešilo by druhé referendum dilema brexitu?“ a „Plusy a mínusy studia v zahraničí“. Na konci následovalo vyhlášení vítězů, kteří obdrželi diplomy a velmi hodnotné věcné ceny. Vybírali se tři nejaktivnější a nejúspěšnější studenti z obou skupin. V Radě EU se zaslouženě na 3. místě umístil Jiří Daniel Trávníček. V Evropském parlamentu získal Tomáš Bráborec krásné 2. místo. Děkujeme pořadatelům za pečlivě zorganizovanou akci a těšíme se na příští ročník tohoto skvělého projektu.

Autor textu: Tomáš Bráborec
Foto: zaměstnanci organizace EUTIS, Eva Kubišová

 

 

135