Aktuálně

Exkurze v Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR

20 Lis , 2019  

Už 19 let otvírá v listopadu Akademie věd ČR svá pracoviště po celé republice a seznamuje studenty středních škol i širokou veřejnost se svou činností.

I v letošním roce se skupinka maturantů z našeho gymnázia vydala poznávat vědu a navštívila 14. listopadu Ústav organické chemie a biochemie v Praze. Předmětem činnosti ÚOCHB AV ČR, který patří mezi významné instituce AV ČR, je základní výzkum na pomezí chemie a biologie a přenos výsledků základního výzkumu do aplikací. Mezi nejvýznamnější patří objev antivirotik založených na acyklických fosfonátech nukleotidů jako součást léků proti HIV a HBV, které objevil prof. Antonín Holý a na trh uvedla společnost Gilead Sciences, Inc.

V rámci exkurze jsme si v půlhodinových blocích prohlédli chemické i biologické laboratoře a byly nám představeny některé činnosti, kterými se zde vědci zabývají. Bylo nám ukázáno, jak se tvoří protinádorové nukleosidy nebo látky, které pomohou v boji se škodlivými bakteriemi. Jinde jsme byli seznámeni s chemickými látkami, kterými se domlouvají termiti nebo s tím, jak se zkoumá hormon insulin. Viděli jsme také, jak funguje hmotnostní spektrometr nebo kapilární elektroforéza.

Mgr. Veronika Říhová

198