Aktuálně

Itálie – Kampánie – Paestum Cerullo‘s Villaggio

18 Říj , 2019  

Sportovně-poznávací zájezd s prohlídkou Říma, Vesuvu, Pompejí, Paesta…

Termín: 4. 9. – 13. 9. 2020
Cena na osobu: 7 300 Kč

Organizace: prof. Pustinová, Ježková

Záloha 3000 Kč do 10. 12. 2019

Kampánie je země rozprostírající se u Tyrhenského moře v jižní části Itálie, jejíž hlavním městem je proslulá sluncem prozářená Neapol.
Paestum je město starobylých archeologických vykopávek ležící v jižní části Kampánie. Je to historické městečko s troskami chrámů a nekropolí z roku 600 př.n.l., které tvoří nejvýznamnější monument řeckého stavitelského umění na italské pevnině.
Cerullo‘s Villaggio je komplex s rodinným vedením a nachází se v jedné z nejhezčích zátok Tyrhenského pobřeží. K vybavení villaggia patří recepce, bar, společenská místnost se SAT/TV. Ubytování je v apartmánech  typu TRILO – 2 pokoje po třech, kuchyň, soc. zařízení společné pro apartmán

  1. den odjezd v odpoledních hodinách z ČR
  2. den příjezd na ubytování do Paesta
  3. – 4. den sportovní progam, koupání, návštěva okolních míst
  4. den celodenní výlet na Vesuv a Pompeje
  5. den sportovní program, koupání, návštěva historické části Paesta
  6. den návštěva trhů v sousedním Agropoli, sportovní program, koupání
  7. den sportovní program, koupání
  8. den odjezd v ranních hodinách, návštěva Říma
  9. odjezd v ranních hodinách, návštěva Říma
  10. v odpoledních hodinách příjezd do ČR

Cena na osobu zahrnuje: 7x ubytování včetně energií v apartmánech, dopravu klimatizovaným autobusem, plnou penzi z českých potravin, plážový servis (2x lehátko + 1 slunečník na apartmán), prohlídku Říma,  Paesta a Agropoli,

Dopravu na Vesuv a Pompeje

Cena nezahrnuje: Pojištění komplexních léčebných výloh včetně storna, vratnou kauci 30 €/apartmán, ručníky a povlečení – 8 eur/osoba, klimatizace cca 7 eur/den/APT, vstupy na Vesuv a do Pompejí- cca 25 euro/osoba, do památek v Římě  a dopravu metrem do Římě (cca 4 eura ).

433