Aktuálně

Ohlédnutí za programem DOFE na gymnáziu

4 Zář , 2019  

Děkovný dopis DofE

Po třech letech, během kterých se uherskobrodské gymnázium aktivně angažovalo v celosvětovém programu pro mladé lidi Mezinárodní cena vévody z Edinburghu (DofE), zakončuje skupina šesti absolventů poslední, nejvyšší úroveň programu.

Jejich kroky letos vedly nejen přes vrcholy Nízkých Tater na nedalekém Slovensku, ale také do Skotské vysočiny u jezera Loch Lomond. Hlavním cílem programu je naučit mladé lidi ve věku 15 až 26 let efektivně plánovat jejich volný čas, umožnit jim rozvíjet nové dovednosti, poskytnout příležitost setkat se s novými lidmi a osvojit si práci v týmu a v neznámém prostředí. Toto se děje prostřednictvím tří zvolených aktivit, kterým se účastníci věnují po dobu odpovídající zvolené úrovni programu – 6 měsíců pro Bronzovou úroveň, 9 až 12 měsíců pro Stříbrnou a 12 až 18 měsíců pro úroveň Zlatou. Snaha účastníků je zakončena týmovou výpravou do přírody ve stylu boje o přežití, tzv. expedicí.

Program DofE začal na našem Gymnáziu fungovat v roce 2016 zásluhou p. prof. Mileny Šišákové a p. prof. Martiny Tiché. Na první bronzové úrovni zaštiťovalo centrum 11 účastníků, kteří byli rozděleni do dvou týmů, ty po půl roce plnění vyrazily na své první expedice – jeden tým do povodí řeky Bečvy měřit znečištění místní vody, druhý na Znojemsko pozorovat aktivitu bobrů v okolí tamějších rybníků. Certifikát o úspěšném dokončení Bronzové úrovně jsme přebrali na podzim 2017 v Českém muzeu hudby, během ceremonie vystoupil jeden z našich oceněných studentů Pavel Flekač s přednáškou o judu.

Při přechodu na stříbrnou úroveň ve školním roce 2017/2018 nás opustili dva členové – Kristýna Všetečková odstoupila z osobních důvodů a Benedikt Žour se účastnil výměnné stáže přes Rotary klub na Taiwanu. Zbylých 9 účastníků pokračovalo v plnění aktivit a celou úroveň zakončili expedicemi na raftech na řekách Moravě a Vltavě. Slavnostní předávání certifikátů tentokrát proběhlo v zimě 2018 na Staroměstské radnici, naše DofE centrum reprezentoval Tomáš Haloda, který promluvil o své práci s dobrovolnými hasiči.

V létě 2018 se Gymnázium Jana Amose Komenského v Uherském Brodě stalo druhým českým DofE centrem, které spravuje tým plnící Zlatou úroveň programu. Centrum v tomto roce vedlo šestičlenný tým. Zlatá, nejprestižnější úroveň programu, je zakončena nejen expedicí, ale také čtyřdenním dobrovolnickým projektem zvaným Akce s pobytem. Tento projekt si každý účastník sám vybere, připraví a absolvuje jej většinou se skupinou neznámých lidí ve spolupráci s libovolnou organizací. Uherskobrodští gymnazisté takto vyrazili pracovat například na hudební festival na Slovensko, pomáhat na příměstském táboře, vést mladé lidi na pobytu v Bulharsku nebo do Krkonoš spravovat lesy napadené kůrovcem. Na expedici vyrazili účastníci do zahraničí – nejdříve na Slovensko do Nízkých Tater a pak do Skotska k jezeru Loch Lomond.

Rádi bychom tímto poděkovali vedení školy za umožnění realizace všech expedic a také městu Uherský Brod za finanční podporu. Nic z tohoto by však nebylo možné nebýt organizace DofE Česká republika, jmenovitě koordinátorky za Moravu a Slezsko Mgr. Kateřiny Patákové, která nám byla vždy oporou. Naše díky patří také firmě Northfinder, jež ocenila DofE tým Gymnázia v rámci projektu Zelené kopce za jeho úsilí při čištění řek Moravy a Vltavy během stříbrné expedice. Dodatečně naši účastníci obdrželi od Northfinderu věcné dary.
text, foto: Mgr. Milena Šišáková

174