Aktuálně

Nové kurzy v anglickém jazyce

30 Čvn , 2019  

V rámci výuky na jazykové škole při Gymnáziu J. A. Komenského nabízíme zájemcům kurz konverzace v anglickém jazyce s rodilým mluvčím panem Johnem Eckertem. Žádáme zájemce, aby se přihlásili do 13. 9. 2019 na adrese ivana.vrbova@gjak.cz

Výuka bude probíhat od října do května vždy v úterý v odpoledních hodinách v délce dvou vyučovacích hodin. Cena pro jednoho studenta činí 4 000 Kč při počtu minimálně 10 přihlášených účastníků v kurzu. Maximální počet studentů ve skupině je 20.

Zároveň nabízíme také kurz anglického jazyka pro manažery (Business English). Cena závisí na počtu posluchačů, kurz bude otevřen při minimálním počtu 4 účastníků. Žádáme zájemce, aby se přihlásili do 13. 9. 2019 na adrese ivana.vrbova@gjak.cz

265