Aktuálně, Video

Kurzy s anglickými lektory

29 Kvě , 2018   Gallery

Ve dnech 14. – 18.5. se studenti již čtvrtým rokem zúčastnili intenzivní výuky anglického jazyka s rodilými mluvčími. Projekt se každý rok setkává s velkým zájmem – tentokrát se do výuky zapojili zejména studenti kvarty a 1. ročníků.

A jak byl kurz hodnocen? Za všechny jedna ze studentek, která nám popsala své zážitky:

Pro mě osobně byl kurz angličtiny další možností, jak zlepšit a zdokonalit svou úroveň angličtiny. Mým cílem je nejenom mluvit plynule, ale zvládat tento jazyk i správně písemnou formou, proto jsem neváhala a okamžitě se do kurzu přihlásila.

Hravou formou jsme rozšiřovali svou slovní zásobu, a to v podobě například hry „Bluff“, jejíž podstatou bylo vyhledání méně používaných anglických slovíček. Náš úkol spočíval v popisu jednotlivých výrazů. Ze třech popsaných možností byla však správná pouze jedna, a na soupeřích bylo uhádnout která. Také jsme měli možnost stát se moderátory televizních novin a vyzkoušet si tak uvádět pořad v angličtině. Dále se mi moc líbila hra na způsob českého Milionáře. Při této hře se nám zase rozšířil obzor informací o Spojeném království. Zazněly zde otázky z okruhu různých témat, např. z historie, literatury, památek, měst Velké Británie a podobně. Přínosem rozhodně byly debaty na otázky týkající se všeobecných údajů, dále pak informací z našeho osobního života. Během tohoto „anglického“ týdne bylo samozřejmě mnohem více aktivit, mě samotnou však nejvíce zaujaly právě výše uvedené.

Na závěr už zbývalo jen poděkovat za organizaci celého kurzu, převzít si certifikát, udělat společnou fotku a rozloučit se. Už se těším na příští rok, až budu mít možnost kurz opět absolvovat.
Nikola Fuchsová, 1. B

Kurz krátce navštívila také redaktorka Brodského zpravodaje, která mluvila nejen se studenty, ale také s lektory. Zde uvádíme odkaz na článek, který redaktorka o kurzu napsala.
Mgr. Jana Cahlová

foto: studenti

 

556