Aktuálně

PRAHA 2018

15 Kvě , 2018   Gallery

U příležitosti 100. výročí vzniku samostatného státu se Kancelář prezidenta republiky společně se Správou Pražského hradu rozhodly zpřístupnit reprezentační prostory pražského hradu.

V pátek 11. května 2018 se vydalo 8 studentů vyššího gymnázia za doprovodu Mgr. Mileny Šišákové do Prahy tuto prohlídku absolvovat. Speciálně sestavená prohlídka pro školy byla omezena na 500 studentů z celé České republiky.

Reprezentační prostory Pražského hradu se otevírají pro veřejnost jen při slavnostních příležitostech. Sály, salony a salonky určené pro přijímání oficiálních návštěv prezidenta republiky vytvářejí okruh v úrovni prvního podlaží všech křídel tzv. Nového paláce. Některé z nich sloužily jako reprezentační a obytné prostory panovníků již v 16. století. V době tereziánské přestavby v 18. století byly upraveny salony v jižním křídle do podoby, kterou mají dodnes. V té době byly spojeny dosud různorodé stavby severního křídla Nového paláce. Po roce 1918 byl reprezentační okruh dobudován vytvořením monumentálních prostor v západním křídle. Tento prostor slouží dnes jako vstupní. Z Matyášovy brány mezi prvním a druhým hradním nádvořím vede Pacassiho schodiště přímo do reprezentačních salonů v jižním křídle a Sloupová síň s Rothmayerovým sálem do velkých sálů severního křídla.

Prohlídka proběhla v severním, západním a jižním křídle Nového paláce, jehož místnosti využívány při předávání vyznamenání či jmenování členů vlády. Tato mimořádné zajímavá prohlídka s průvodcem trvala 50 minut. Zhlédli jsme Plečnikův Sloupový sál, sochu T. G. Masaryka, Rothmayerův sál, Španělský sál, Rudolfovu galerii, Trůnní sál, Habsburský salon, Zrcadlový salon a mnohé další.

Ani cesta přes celou Českou republiku nás neodradila od možnosti zúčastnit se této neopakovatelné akce, která nás všechny ohromila.

Mgr. Milena Šišáková

 

 


foto: iPhone SE

333