Aktuálně

Exkurze na PřF UP

23 Led , 2018   Gallery

Ve čtvrtek 18. 1. 2018 jsme se s žáky našeho gymnázia vypravili na exkurzi do Olomouce. Naším cílem byla Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého – Ústav mikrobiologie a fytopatologie rostlin. Díky velké ochotě doc. RNDr. Barbory Mieslerové, Ph.D. jsme si mohli ústav nejen projít, ale také si vyzkoušet 3 praktické laboratorní úkoly: očkování plísní r. Penicillium (z Nivy) na šikmý agar, inokulaci padlí na nové rostlinky r. Lactuca a otisk prstů na MPA s následnou kultivací. Exkurze byla velmi zajímavá a motivující.

Text a foto: Mgr. Alena Ježková

 

 

 

201