Aktuálně

IWalk

22 Led , 2018   Gallery

V sobotu 27. ledna 2018, u příležitosti 75tého výročí jednoho ze tří transportů Židů z Uherského Brodu a širokého okolí, proběhne komentovaná prohlídka po místech spjatých s perzekucí Židů v období protektorátu.

Každý účastník bude mít k dispozici tablet a sluchátka, na kterých bude sledovat krátká videa s výpověďmi svědků, vážících se k danému místu.

Postupně se zastavíme na následujících místech: Na místě, kde dříve stála synagoga, se dozvíte o předválečném životě židovské obce a o vypálení synagogy. Před bývalým hotelem Smetana se dozvíme o ilegálním převádění přes hranice na Slovensko a o zatýkání gestapem. U radnice se dozvíte informace o perzekuci Židů za války. Před budovou gymnázia se dozvíte podrobnosti, jak nacisté organizovali transporty do terezínského ghetta. A před nádražím si připomeneme osudy Židů, kteří sice z Uherského Brodu nepocházeli, ale byli skrz něj odtransportováni do Terezína.

Průvodci z řad studentů Gymnázia Jana Amose Komenského v Uherském Brodě vám příběhy pamětníků zasadí do širších historických souvislostí. Komentovaná prohlídka trvá přibližně hodinu a půl, proto své oblečení přizpůsobte aktuálnímu stavu počasí.

Sraz je vždy v uvedenou hodinu u pošty na rohu ulic Bří Lužů a Tkalcovská.
Prohlídka je zdarma. Podmínkou účasti je včasná registrace a výběr vhodného termínu.

Z technických důvodů je počet účastníků omezen.

Bližší informace o projektu se můžete dočíst v odkazu:
http://www.moderni-dejiny.cz/clanek/iwalks-deportacni-stredisko-v-uherskem-brode

Mgr. Lenka Ertlová

foto: www.moderni-dejiny.cz

322