Aktuálně

Sdělení ředitele školy k MZ

30 Srp , 2017  

Týká se všech, kteří u nás budou dělat společnou písemnou část MZ v podzimním termínu

Během maturitních zkoušek bude otevřen vchod z ulice Naardenská (vchod do přístavby gymnázia), kde se budou zkoušky konat.
Seznamy žáků s rozmístěním do učeben budou k dispozici na nástěnce ve vestibulu. S orientací v budově Vám pomohou rovněž studenti, kteří budou zabezpečovat službu.
Kontrola povolených pomůcek (matematika a cizí jazyk) bude provedena zadavatelem v učebně, kde budete vykonávat zkoušku.
Nezapomeňte vzít s sebou průkaz totožnosti.

Seznam povolených pomůcek:

  • Cizí jazyk PP: Slovníky bez přílohy věnované písemnému projevu
  • Matematika: Matematické, fyzikální a chemické tabulky pro střední školy, rýsovací potřeby a kalkulátor bez grafického režimu, řešení rovnic a úprav algebraických výrazů
  • Český jazyk a literatura PP: Pravidla českého pravopisu

Kromě výše uvedených pomůcek mohou žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky (PUP MZ) navíc používat individuální kompenzační pomůcky v souladu s doporučením školského poradenského zařízení.

S pozdravem

RNDr. Jaroslav Krpal
ředitel školy

254