Aktuálně

Vídeň

8 Čvn , 2017   Gallery

Dne 5. června 2017 jsme se s 19 studenty ze 3.B a s 16 studenty 1.B vypravili na exkurzi do Vídně

Cílem exkurze byla nejen návštěva vybraných památek tohoto města podle klíče propojení moderní a imperiální Vídně – Muzejní čtvrť, návštěva Leopold muzea s výtvarnými sbírkami významných secesních malířů, Hundertwasserův dům a teplárna, Secesní pavilón, Schönbrunn, Hofburg, Albertina, dóm sv. Štěpána), ale také snaha o to, aby si studenti uvědomili úzké propojení českého a rakouského elementu v době vlády Habsburků i na počátku 20. století (architektonická škola secese a funkcionalismu). Tato exkurze měla mezioborový charakter (dějepis, estetická a hudební výchova, český jazyk – literatura, společenské vědy). Pedagogický dozor a organizaci zajišťovaly profesorky PhDr. Jana Bros-Svobodová a Mgr. Alena Ježková.

 

foto: PhDr. Jana Bros-Svobodová

445