Aktuálně

Cena stravného od 1. 3. 2017

10 Úno , 2017  

Vážení rodiče,

v návaznosti na nárůst cen vstupních surovin dochází ve školní jídelně od 1. března 2017 k navýšení cen stravného (o 1 Kč, respektive o 2 Kč na 1 odebraný oběd).
Nové ceny stravného nám umožní zachování kvality a pestrosti obědů. Pokud nedojde k zásadním změnám, budeme se snažit garantovat nové ceny minimálně do konce příštího školního roku.

Od 1. března 2017
budou úhrady za oběd následující:

žáci do 14 let – 27,- Kč/oběd
žáci od 15 let – 32,- Kč/oběd

Prosím, abyste v případě, že máte nastaven inkasní limit pro odeslání platby na účet školy, prověřili a případně upravili jeho výši tak, aby vyhovovala i zvýšené ceně stravného.

Děkuji za pochopení.

RNDr. Jaroslav Krpal
ředitel školy

239