Aktuálně

Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám – podrobnosti

1 Led , 2017  

Žákům 5. a 9. tříd ZŠ, kteří se budou hlásit ke studiu na naší škole, nabízíme možnost navštěvovat přípravné kurzy k přijímacím zkouškám z ČJ a MA.
Kurzy budou probíhat vždy v úterý od 14.45 do 17.00 hod. v následujících termínech: 21. 2., 28. 2. a 7. 3. 2017 (tedy sejdeme se celkem 3×). Poplatek činí 200 Kč, bude vybírán 21. 2. 2017 od 14. 30 hod.
Přípravné kurzy budou zaměřeny na seznámení se s typy testových úloh a možnými strategiemi jejich řešení. Žáci se rovněž seznámí s prostředím, v němž budou v dubnu probíhat přijímací zkoušky.
Pro zařazení do kurzů je nutné se přihlásit do 9. 2. 2017 na adrese: ivana.vrbova@gjak.cz nebo použít on-line přihlášku.
V přihlášce uveďte jméno a příjmení žáka a typ studia (osmileté nebo čtyřleté gymnázium).

1 038