GJAK > SRPG

SRPG

Sdružení rodičů a přátel Gymnázia

Pracuje jako dobrovolná organizace sdružující všechny přátele a rodiče, jejichž děti studují na Gymnáziu J. A. Komenského a Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod. ZDE JSOU STANOVY SRPG.

Hlavní náplní je finančně vypomáhat a podporovat konání různých akcí, soutěží, maturitních zkoušek. Je hlavním organizátorem maritního plesu Gymnázia, který bude 14. února 2014 v Domě kultury Uherský Brod. 

Připomínky a návrhy pište: SRPG@seznam.cz

Dne 22. 10. 2013 byl na Plenárním zasedání zvolen rozpočet na školní rok 2013/2014, příspěvek 500,- Kč na žáka a výbor SRPG, který bude v následujícím období pracovat v tomto složení:

předsedkyně: Jitka Hladišová

hospodář: Miroslav Trtek
místopředseda: Zdeněk Masařík
jednatelka: Jarmila Žourová

další členové výboru:

Ivana Horenská
Dušan Surý
Ing. Monika Andrýsková

Ing. Vladimír Řihák

Kontrolní komise:

předseda: MUDr. Srncová Eva
členové: Vladimíra Vaculíková, Iva Kadlicová 

Schůzky zpravidla druhé úterý v měsíci v 16 hodin v ředitelně školy.

ASP.NET Copyright © 2007-2014 Gymnázium J. A. K. Uh. Brod | Mapa stránek | Ready made, Poskytnutí sídla | webmaster | rss verze | Analytics