GJAK - BURZA ŠKOL 27.11.2014 GJAK - AKTUÁLNĚ (VÍCE->)


Zkušební testy FCE
proběhnou v sobotu
28. 2. v 9.00


Fykosí Fyziklání - celostátní soutěž týmů gymnázií na Matematicko-fyzikální fakultě kategorie A
Náš tým GJAK UB
Tomáš Frenzl, Jozef Hollý, Václav Jančařík, Jakub Píška a Jiří Vozár
se umístil na 7. místě (kat - A) z 28 gymnázií Česka a Slovenska a celkově na 10. místě (všechny kategorie) z 82 gymnázií Česka a Slovenska.
Celostátní kolo chemické olympiády kategorie A
Ve dnech 26. - 29. ledna 2015 se ve Zlíně uskutečnilo celostátní kolo chemické olympiády kategorie A.
Stanislav Chvíla (OA)
se umístil na krásném 4. místě a
opět postoupil do širšího výběru na mezinárodní chemickou olympiádu.
Gratulujeme.
Více na http://web.natur.cuni.cz/cho/index.php
Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám z českého jazyka a matematiky

Naše gymnázium nabízí žákům 5. a 9. tříd ZŠ, kteří se budou hlásit ke studiu na naší škole, přípravné kurzy k přijímacím zkouškám z ČJ a MA. Z pohledu žáka se jedná celkem o 8 vyučovacích hodin, z toho 4 vyučovací hodiny jsou zaměřené na ČJ a 4 vyučovací hodiny na MA, tyto vyučovací hodiny jsou rozdělené do tří setkání (termínů). Kurzy budou probíhat ZDARMA vždy ve středu od 14.45 do 17.00 hodin ve třech termínech: 18. 2., 25. 2. a 4. 3. 2015 (žák přijde celkem 3krát).

Přípravné kurzy budou zaměřeny na seznámení se s testy, typy testových úloh a možnými strategiemi při jejich řešení. Žáci se rovněž seznámí s prostředím, v němž budou probíhat zkoušky v dubnu.
Pro zařazení do kurzů je nutné se přihlásit do 12. 2. 2015 na adrese: ivana.vrbova@gjak.cz

Sraz přihlášených k přípravným kurzům k přijímacím zkouškám:
18. 2. 2015 ve 14:30 ve vestibulu školy.  Zařazení do jednotlivých učeben bude zveřejněno na nástěnce v přízemí.
OCENĚNÍ NEJLEPŠÍCH... GJAK - FAIRTRADE
OLYMPIÁDY A SPORTOVNÍ
SOUTĚŽE
E-LEARNING MOODLE
Internetové výukové prostředí GJAK

FOTOGALERIE GJAK
 

Zkušební testy FCE

Proběhnou na naší škole v sobotu
28.2.2015 v 9.00


v učebně 404
Vstup do školy bude umožněn bočním vchodem (vpravo před bránou).

Přineste si s sebou: tužku, gumu, modrou propisku, jídlo a pití.
Předpokládaný konec je mezi 13.00 – 14.00.Naše škola reaguje na aktuální požadavky zájemců o zkoušku FCE, která proběhne v průběhu měsíce června. Podobně jako v loňském roce nabízíme všem zájemcům možnost složit zkušební test.
Tento test se skládá ze všech částí zkoušky FCE (kromě ústní části), kandidáti získají procentuální hodnocení jednotlivých částí a mohou si tak ověřit své znalosti ještě před podáním přihlášky.
Testování proběhne v sobotu 28. 2. 2015, cena testu je 500 Kč. Pokud se přihlásíte ke zkoušce FCE na naší škole, bude cena zkoušky snížena o cenu testu (tedy o 500 Kč).

Zájemci se mohou přihlásit přímo u profesorů, kteří kurzy vedou. V případě, že kurz nenavštěvujete a chcete si zkušební test vyzkoušet, hlaste se u p. Vrbové nebo pište na e-mail ivana.vrbova@gjak.cz

Uzávěrka je 14. 2. – do tohoto termínu je nutno zaplatit poplatek
Mezinárodní konference studentů v Berlíně
GLOMUN 2015
Osm studentů naší školy zastupovalo Českou republiku na mezinárodní konferenci MUN v Berlíně organizované naší partnerskou školou Bertha von Suttner.
Přes 100 účastníků z 10 evropských zemí se zde sešlo, aby se pokusili očima politiků vyřešit problémy nestabilních zemí ve světě. Letošním tématem byl aktuálně problém uprchlíků.
Jednání probíhají v high level English... více

FOTOGALERIE
ASP.NET Copyright © 2007-2014 Gymnázium J. A. K. Uh. Brod | Mapa stránek | Ready made, Poskytnutí sídla | webmaster | rss verze | Analytics